Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Aktualności

Konferencja prasowa z okazji
Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby 2015
"Miejsce HCV w systemie ochrony zdrowia publicznego"
28 lipca 2015 r. godz. 11:00
Centrum Prasowe PAP, Warszawa ul. Bracka 6/8

PROGRAM

Moderator   –    Barbara Pepke, Prezes Fundacji "Gwiazda Nadziei",
                           Lider Koalicji Hepatologicznej
11:00                 Otwarcie konferencji – moderator
11:05 - 11:25    Miejsce HCV w państwowej polityce zdrowia publicznego –
                            Igor Radziewicz-Winnicki,
                            Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia
11:25 - 11:35   Ilość środków wydatkowanych na leczenie WZW C w Polsce –
                            Iwona Kasprzak,
                            Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego
                            Funduszu Zdrowia
11:35 - 11:45     Konsekwencje zakażenia HCV – prof. dr hab. Waldemar Halota,
                            Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV
11:45 - 11:55    Zakażenia HCV w Polsce na tle innych krajów europejskich –
                            prof. dr hab. Robert Flisiak,
                            Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
11:55 - 12:05    Program zwalczania zakażeń HCV w Polsce –
                            doc. dr hab. Andrzej Horban,
                            Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych
12:05 - 12:15    Dyskusja

INFORMACJA PRASOWA   - pobierz -

 

 

Warszawa, 28 lipca 2015 r.

"Mamy realną szansę na zwalczenie zakażeń HCV w Polsce"- twierdzą eksperci
w Światowym Dniu Wirusowego Zapalenia Wątroby

28 lipca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalania Wątroby.
Rano w Warszawie odbyła się z tej okazji konferencja "Miejsce HCV w  systemie ochrony zdrowia publicznego", zorganizowana przez Fundację "Gwiazda Nadziei". Tegorocznym obchodom towarzyszy, prowadzona w tym dniu, akcja bezpłatnych badań przesiewowych anty-HCV pod hasłem: "Zbadaj się! Bądź świadomy!". Testy można wykonać w Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, Kielcach, Opolu, Katowicach, Gliwicach, Tychach, Dąbrowie Górniczej i Rzeszowie. Z badań będzie mogło skorzystać 4 000 osób.


Ustanowiony decyzją Światowej Organizacji Zdrowia w 2010 r. Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, obchodzony jest 28 lipca. Co roku eksperci i przedstawiciele środowiska pacjentów starają się zwrócić uwagę na problem zakażeń wirusami, które wywołują przewlekłe zapalenie wątroby. W większości przypadków prowadzą one do marskość i nowotworów wątroby.
Rano w Warszawie odbyła się konferencja "Miejsce HCV w systemie ochrony zdrowia publicznego", której organizatorem była Fundacja "Gwiazda Nadziei". W spotkaniu wzięli udział Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, doc. dr hab. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. dr hab. Waldemar Halota, prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz prof. dr hab. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Potrzebny ogólnopolski program badań przesiewowych

Liczbę zakażonych wirusem HCV, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) szacuje się w Polsce na ponad 200 0001 osób. 85%2 z nich nie jest świadomych choroby. Mimo, że obecność wirusa jest możliwa do wykrycia poprzez proste badanie serologiczne, większość zakażonych żyje w niewiedzy. Jeśli nie podejmiemy szeroko zakrojonych badań przesiewowych ukierunkowanych zwłaszcza na grupy wysokiego ryzyka, tych ludzi nie uratujemy. Osoby zakażone nie mogą pozostawać anonimowe. Dotarcie do nich jest naszym moralnym obowiązkiem, gdyż większość z nich została zakażona w jednostkach ochrony zdrowia – mówi prof. Waldemar Halota, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV.

Bezpośrednie i pośrednie koszty generowane przez tę chorobę, określaną mianem "wirusowej bomby zegarowej", sięgają w Polsce ponad 800 mln zł rocznie. Niezwykle ważnym elementem jest wykrycie możliwie jak największej liczby osób zakażonych tym wirusem, tak żeby mogły one zostać wyleczone zanim wirus dokona spustoszenia w ich wątrobie. Do realizacji tego celu potrzebny jest planowy program badań przesiewowych, u około miliona Polaków, którzy w przeszłości byli narażeni na zakażenie HCV. Badania powinny być realizowane najpierw w grupach zwiększonego ryzyka zakażeniem, a potem w całym społeczeństwie. Obecnie zakażenia HCV są niestety wykrywane przypadkowo, gdyż brak jest narodowego programu badań przesiewowych w kierunku HCV, a lekarze rodzinni nie mają refundowanych badań anty-HCV – zaznacza prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Konsekwencją tego jest stosunkowo niski na tle innych krajów europejskich wskaźnik rozpoznawalności zakażeń HCV, który wynosi zaledwie 15% (dla porównania: Czechy - 30%, Hiszpania - 48%, Niemcy - 57%, Francja -68%). Mamy jednak nadzieję, że przygotowany niedawno projekt "Narodowego Programu Eliminacji Zakażeń HCV", który został opracowany wspólnie przez Krajowego Konsultanta w zakresie chorób zakaźnych i Polską Grupę Ekspertów HCV, spotka się z Ministerstwie Zdrowia z podobną przychylnością, jak innowacyjne opcje terapeutyczne – podkreśla prof. Robert Flisiak.

Rewolucja w terapii zakażeń HCV

Decyzją Ministerstwa Zdrowia od 1 lipca został wprowadzony nowy program leczenia WZW C, który zapewnia szeroki dostęp pacjentom do nowoczesnych terapii bezinterferonowych. Na listę leków refundowanych wpisano już pierwsze cząsteczki. Efektywność tego leczenia przekroczyła granice naszych oczekiwań, coraz częściej sięga ona 100% leczonych. Eliminacja wiremii następuje niezależnie od stanu zaawansowania choroby. Jeszcze do niedawna skuteczność terapii wśród osób zakażonych genotypem 1 HCV nie przekraczała 50% leczonych. Oczywiste było oczekiwanie pozostałej połowy tych chorych na skuteczniejszą i mniej uciążliwą terapię bezinterferonową – zaznacza prof. Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Wprowadzony od 1 lipca niezwykle elastyczny Program leczenia przewlekłego WZW typu C oraz jednoczesne umieszczenie na liście refundacyjnej pierwszej terapii beinterferonowej wprawdzie zapewniają doskonałe leczenie około 90% zakażonych HCV, ale nie rozwiązują problemów niektórych pacjentów zakażonych genotypem
3 oraz części pacjentów z bardzo zaawansowaną chorobą wątroby. S
ą to jednak problemy dotyczące pacjentów na całym świecie, a ich rozwiązanie zależy przede wszystkim od wnioskowania przez producentów o rejestrację nowych leków i realistyczne negocjowanie cen leków refundowanych w Polsce. Rozwiązanie tych problemów nastąpi zapewne w najbliższym czasie w ramach właśnie uruchomionego programu leczenia przewlekłego WZW typu C -  podkreślaprof. Robert Flisiak.

Obecny na konferencji Minister Igor Radziewicz-Winnicki potwierdził, że aktualnie trwają rozmowy w sprawie refundacji kolejnych cząsteczek i zadeklarował otwartość na poszerzenie opcji terapeutycznych dla pozostałych pacjentów.

Eksperci:

28 lipca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalania Wątroby.
W tym dniu eksperci i przedstawiciele środowiska pacjentów starają się zwrócić uwagę całego świata na to jak ważnym problemem są zakażenia wirusami wywołującymi przewlekłe zapalenie wątroby. Liczbę zakażonych wirusem HCV, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C), szacuje się w naszym kraju na około 230 000 osób, z których aż 85% nie jest świadomych choroby. Bezpośrednie i pośrednie koszty generowane przez tę chorobę, określaną mianem "wirusowej bomby zegarowej", sięgają w Polsce ponad 800 mln zł rocznie.

Profesor Waldemar Halota, Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV

Kilka ostatnich lat to rewolucja w terapii zakażeń HCV. Efektywność leczenia przekroczyła granice naszych oczekiwań, coraz częściej sięga ona 100% leczonych. Obrazu sukcesu dopełnia fakt, iż eliminacja wiremii następuje niezależnie od stanu zaawansowania choroby. Jeszcze do niedawna skuteczność terapii wśród osób zakażonych genotypem 1 HCV nie przekraczała 50% leczonych. Implikacją tego stanu jest oczekiwanie pozostałej połowy tych chorych na terapię bezinterferonową. Odrębnym problemem jest nasza ograniczona wiedza na temat niewykrytych zakażeń HCV. Ogromna większość pacjentów nie wie o swoim zakażeniu, a historia naturalna choroby przechodzi kolejne etapy. Jeśli nie podejmiemy szeroko zakrojonych badań przesiewowych ukierunkowanych zwłaszcza na grupy wysokiego ryzyka, tych ludzi nie uratujemy. Osoby zakażone nie mogą pozostawać anonimowe. Dotarcie do nich jest naszym moralnym obowiązkiem, gdyż większość z nich została zakażona w jednostkach ochrony zdrowia.

Profesor Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Wprowadzony od 1 lipca niezwykle elastyczny Program leczenia przewlekłego WZW typu C oraz jednoczesne umieszczenie na liście refundacyjnej pierwszej terapii beinterferonowej wprawdzie zapewniają doskonałe leczenie około 90% zakażonych HCV, ale nie rozwiązują problemów niektórych pacjentów zakażonych genotypem 3, oraz części pacjentów z bardzo zaawansowaną chorobą wątroby. Są to jednak problemy dotyczące pacjentów na całym świecie, a ich rozwiązanie zależy przede wszystkim od wnioskowania przez producentów o rejestrację nowych leków i realistyczne negocjowanie cen leków refundowanych w Polsce. Jednak rozwiązanie tych problemów nastąpi zapewne w najbliższym czasie w ramach właśnie uruchomionego programu leczenia przewlekłego WZW typu C. Musimy jednak pamiętać, że zagwarantowanie blisko 100% skuteczności terapii nie warunkuje wyeliminowania problemu zakażeń HCV i ich następstw w Polsce. Do tego potrzebny jest program umożliwiający przeprowadzenie badań przesiewowych u około miliona Polaków, którzy w przeszłości byli narażeni na zakażenie HCV, a także intensyfikacja działań zapobiegających nowym zakażeniom. Obecnie zakażenia HCV są niestety wykrywane przypadkowo, gdyż brak jest narodowego programu badań przesiewowych w kierunku HCV, a lekarze rodzinni nie mają refundowanych badań anty-HCV. Konsekwencją tego jest stosunkowo niski na tle innych krajów europejskich wskaźnik rozpoznawalności zakażeń HCV w Polsce, który wynosi zaledwie 15% (dla porównania: Czechy - 30%, Hiszpania - 48%, Niemcy - 57%, Francja - 68%). Mamy jednak nadzieję, że przygotowany niedawno projekt "Narodowego Programu Eliminacji Zakażeń HCV", który został przygotowany wspólnie przez Krajowego Konsultanta w zakresie chorób zakaźnych i Polską Grupę Ekspertów HCV spotka się w Ministerstwie Zdrowia z podobną przychylnością jak innowacyjne opcje terapeutyczne.

Barbara Pepke Prezes Fundacji "Gwiazda Nadziei", Lider Koalicji Hepatologicznej

Terapia, która znalazła się na najnowszej liście leków refundowanych jest ogromnym przełomem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, jednak przeznaczona jest ona tylko dla osób zakażonych genotypem 1 i 4 HCV. Pacjenci zakażeni genotypem 2 i 3 oraz nieskutecznie przeleczeni inhibitorami proteazy nadal pozostają w bardzo ciężkiej sytuacji. Zwłaszcza ci ostatni pilnie potrzebują innej terapii, która nie weszła jak dotąd na listę leków refundowanych. Teraz te trudne przypadki nie mają dostępu do jakiegokolwiek leczenia. O ich życie obawiam się najbardziej. Pacjenci próbują zbierać środki na zakup terapii, jednak ich ceny znacznie przekraczają możliwości finansowe przeciętnej polskiej rodziny. Wierzę, iż nowy Program leczenia WZW C jest początkiem bardzo pozytywnych zmian w systemie polityki zdrowotnej naszego kraju, dzięki czemu niebawem HCV straci swoje groźne oblicze. Jeśli będziemy wykrywali zakażonych na wczesnym etapie choroby, szybko i skutecznie ich leczyli, znacznie zmniejszy się ilość przeszczepień wątroby oraz nowotworów tego narządu. Ponadto  zniesiemy z osób zakażonych HCV ogromne jarzmo choroby zakaźnej. WZW C jest powodem stygmatyzacji osób chorych. Obserwujemy rozpady związków, młodzi ludzie odsuwają się od społeczeństwa. Skutecznie lecząc HCV uzdrowimy nie tylko ciała ale i psychikę zakażonych. 


Fundacji "Gwiazda Nadziei" powstała w 2007 r. w Katowicach. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, ratowaniu ludzkiego życia, w szczególności osób z chorobami wątroby i działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Fundacja jest organizatorem: akcji edukacyjnych skierowanych do młodzieży, kampanii społecznych na temat zagrożeń jakie niosą zakażenia wirusami HCV i HBV, akcji bezpłatnych badań oraz szkoleń dla nauczycieli i lekarzy pierwszego kontaktu. Fundacja gromadzi fundusze ze zbiórek pieniężnych i 1% podatku na finansowanie leczenia swoim podopiecznym. Jako członek World Hepatitis Alliance (WHA) oraz European Liver Patients Associations – międzynarodowych organizacji pozarządowych, zrzeszających pacjentów z zapaleniami wątroby typu B i C na całym świecie, Fundacja "Gwiazda Nadziei" jest od kilku lat organizatorem Światowego Dnia WZW w Polsce. Należy do Koalicji Hepatologicznej, unii pięciu polskich organizacji skupionych wokół problemu leczenia wątroby w Polsce.

___________________________________________________________________________

1. Madaliński K. , Flisiak R., Halota W., i in. Report prepared for The World Hepatitis Day – 28 th July 2013
2. Raport "Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C" przygotowany na podstawie wyników ogólnopolskiego badania Omnibus TNS Polska, zrealizowanego przy użyciu techniki CAPI, na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 15 lat i więcej w dniach 13-18.02.2015, całkowita wielkość próby: n=1000.facebook_page_plugin