Aktualności

W ramach Grantu "Razem Możemy Więcej!" pomagaliśmy chorym w zakupie lekarstw, najczęściej bardzo drogich i nie refundowanych. Pomogliśmy wielu dzieciom i dorosłym Podopiecznym w sposób bardzo wymierny oferując pomoc finansową.

29 października 2013 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach Fundacja "Gwiazda Nadziei" zorganizowała Konferencję pod nazwą: "Profilaktyka chorób nowotworowych w szkołach". Wzięło w niej udział prawie 200 pedagogów, pielęgniarek i koordynatorów programów edukacyjnych z ramienia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu całego województwa śląskiego.

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day) obchodzony 28 lipca 2013 r. był kolejną okazją do mówienia o wirusowym zapaleniu wątroby i problemach osób zakażonych. Na całym świecie obchodzony był na różne sposoby, przez organizację imprez, targów zdrowia, akcji darmowych badań, konferencji, seminariów, wycieczek rowerowych, marszów protestacyjnych, protestów, kampanii fotograficznych… Idea Światowego Dnia WZW rozpowszechniana był w lokalnych i krajowych mediach w postaci artykułów, wywiadów i raportów.

Sławek zakończył swoją historię pisząc o tym jak miał stawić się w Poradni Transplantologicznej we Wrocławiu, gdzie lekarze po analizie historii choroby i wyników przeprowadzonych badaniach stwierdzili, iż dla Sławka będzie lepiej, gdy zajmie się nim placówka mająca większe doświadczenie w leczeniu takiego przypadku (głównym problemem była występująca u Sławka zakrzepica żyły wrotnej).

W dniach 7-8 października nasza fundacja gościła na Międzynarodowej Konferencji "Bądź zdrów" organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagogów, wychowawców, opiekunów oraz koordynatorów szkolnych i powiatowych realizujących programy profilaktyczne z terenu województwa śląskiego 29 października 2013 r. - Sala Sejmu Śląskiego, Katowice ul. Jagiellońska 25 (wejście od ulicy Lompy) pod nazwą: " Profilaktyka chorób nowotworowych w szkołach"

W dniach 26 – 28 lipca 2013r. w Warszawie odbył się
IV Zjazd Koalicji Hepatologicznej