Koalicja Hepatologiczna monitoruje sytuację związaną z planowanymi zmianami w dostępie do bezinterferonowych terapii, stosowanych w leczeniu osób cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Poniżej zamieszczamy skan pisma, które wpłynęło w tej sprawie do Koalicji w dniu 14.07.2017 r. oraz odpowiedź Koalicji skierowana do Ministra Zdrowia, do wiadomości Pani Premier oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie ukrywamy, iż planowany przetarg centralny (na zakup leków dla wszystkich ośrodków prowadzących leczenie WZW C w Polsce) budzi niepokój członków Koalicji Hepatologicznej. Dotychczas każdy z ośrodków nabywał terapie odrębnie, wg własnych potrzeb. Obawiamy się, że takie zmiany mogą spowodować po 1 października ograniczenie dostępu do wszystkich refundowanych terapii w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w Polsce. Dostęp ten jest niezwykle istotny z uwagi na to, że terapia bezinterferonowa powinna być właściwie dobrana nie tylko pod kątem genotypu wirusa HCV ale również z uwzględnieniem interakcji jakie mogą się pojawić z lekami, które pacjent przyjmuje z powodu innych schorzeń niż WZW C.

Pismo - Ministerstwo Zdrowia 11.07.2017

Pismo - Koalicja Hepatologiczna 14.07.2017

20 lipca przedstawiciele Koalicji Hepatologicznej zostali zaproszeni przez Prezesa NFZ – Pana Andrzeja Jacynę – na spotkanie w sprawie planowanego zakupu centralnego leków stosowanych w terapii osób zakażonych genotypem 1b HCV. W trakcie spotkania ze strony Prezesa NFZ padła deklaracja zmiany najnowszego zarządzenia ,wprowadzającego zasady zakupu leków w przetargu centralnym. Przedstawiciele Koalicji zostali zapewnieni, że dostęp do najnowszych terapii nie będzie ograniczony. Nadal głównym leczeniem będą terapie bezinterferonowe. 80% środków przeznaczonych na leczenie pacjentów z genotypem 1b zostanie przeznaczone na zakup dwóch terapii (z czterech refundowany), które wygrają w przetargu centralnym. W zakresie 20% pozostałych środków, ośrodki leczące będą mogły same dokonywać zakupu dowolnych terapii.

Prezes NFZ zapewniał rozmówców, ze granice finansowania 80% - 20% nie będą sztywne (ani w danej placówce ani w skali globalnej). Nie może zostać przekroczona jedynie kwota całego finansowania programu leczenia bezinterferonowego w skali kraju w 2017 r. (438 mln). W przypadku powstania oszczędności w ramach zakupu w przetargu centralnym, zostaną one przeznaczone na leczenie kolejnych pacjentów z HCV. Środki te nie zostaną przeznaczone na inne cele, znajdujące w budżecie NFZ.

Prezes NFZ obiecał, że informacja o tym, że lekarz ma możliwość leczenia wszystkimi czterema refundowanymi terapiami bezinterferonowymi (wg wskazań medycznych), a nie tylko tymi zakupionymi w przetargu centralnym, zostanie przekazana przez NFZ do wszystkich 65 placówek prowadzących terapię WZW C – niezależnie od informacji na stronach NFZ i MZ.

Przytoczone rozwiązania wejdą w życie od 1 października, na 3 miesiące. Po tym okresie, traktowanym jako testowy, Koalicja jest zaproszona na rozmowy w Centrali NFZ (w styczniu 2018 r.) by wspólnie ocenić skutki tych decyzji.

Mamy nadzieję, że w wyniku tych zmian, każdy pacjent zakażony wirusem HCV będzie w Polsce leczony wg światowych standardów, terapią najbardziej właściwą dla niego, a kolejki oczekiwania do leczenia przeciwwirusowego ulegną skróceniu.

Pozostaje czekać na nowe zarządzenie Prezesa NFZ a następnie na skutki tych regulacji.

Na stronie Centrali NFZ pojawił się komunikat podsumowujący spotkanie o następującej treści.


Komunikat w sprawie spotkania dotyczącego wspólnego zakupu leków stosowanych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C dla części pacjentów leczonych w ramach programu lekowego

21.07.2017

W dniu 20 lipca br. w Centrali NFZ odbyło się spotkanie Andrzeja Jacyny p.o. Prezesa NFZ z przedstawicielami organizacji zrzeszających Pacjentów. Spotkanie dotyczyło kwestii wspólnego zakupu leków w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)".

Podczas rozmów p.o. Prezesa NFZ wyjaśnił uczestnikom spotkania, że celem wprowadzania wspólnego zakupu leków jest zwiększenie liczby pacjentów leczonych w ramach programu lekowego i zapewnienie im optymalnego oraz skutecznego leczenia. Wspólny zakup leków dotyczyć ma jedynie części pacjentów leczonych w ramach programu. Wyłączone z tego trybu są leki przeznaczone dla osób z niewyrównaną marskością wątroby, pozawątrobowymi manifestacjami marskości wątroby oraz dla osób zakażonych genotypem wirusa 1a, 2, 3, 4, 5, 6 – czyli łącznie ok 35% chorych.

Jak podkreślono w trakcie spotkania, w przypadku osób zakażonych genotypem 1b wprowadzono mechanizmy zapewniające indywidualizację leczenia dla każdego pacjenta zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego leczenie:

- podział przetargu na 2 pakiety w zależności od zaawansowania choroby, który pozwoli na zakup optymalnie dostosowanych leków.

- wprowadzenie możliwości swobodnego wyboru leku innego niż kupiony w ramach przetargu – dla 20% procent pacjentów przy uwzględnieniu potrzeb danego szpitala.

Tak skonstruowane mechanizmy pozwolą na właściwy dobór leczenia dla każdego pacjenta z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby, schorzeń współistniejących czy dodatkowo przyjmowanych leków. Ponadto wszystkie leki objęte refundacją w ramach programu lekowego leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową pozostaną dostępne dla pacjentów, a o zastosowaniu danego leku będzie decydował lekarz.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zadeklarował również, że wspólny zakup leków będzie uwzględniał specyfikę każdego z ośrodków prowadzących leczenie pacjentów oraz wykluczony jest zakup leczenia zawierającego w swoim schemacie interferon alfa.

Spotkanie pozwoliło na wyjaśnienie wielu wątpliwości związanych z tzw. przetargiem centralnym, a jego uczestnicy wspólnie zadeklarowali chęć kontytuowania rozmów.

źródło - Departament Gospodarki Lekami