Historia Jasia Paszka

Jasio (ur. 2013r.) choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu III) - schorzenie nerwowo-mięśniowe o podłożu genetycznym. W SMA obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za pracę mięśni, wskutek czego mięśnie ciała słabną i stopniowo ulegają zanikowi.  Aby uniknąć szybkiego postępu choroby, która może całkowicie uniemożliwić poruszanie się a nawet odebrać życie, niezbędna jest bardzo intensywna rehabilitacja.

Już teraz choroba coraz bardziej utrudnia sprawne poruszanie się Jasia. Nadzieją na powstrzymanie tego procesu jest zapewnienie kosztownej rehabilitacji oraz jak najszybsze włączenie nowoczesnej terapii, która aktualnie znajduje się w procesie rejestracyjnym i nic nie wskazuje na to aby mogła być szybko refundowana z budżetu państwa.

Koszty rehabilitacji i leczenia Jasia przekraczają możliwości finansowe jego rodziców.

Jasiu 2


MOŻESZ POMÓC


przekazując darowiznę na konto:

Fundacja "Gwiazda Nadziei"
ul. H. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice


32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
- z dopiskiem: dla Jasia Paszka
lub
przekazując 1,5% podatku dochodowego dopisując: dla Jasia Paszka

KRS Fundacji "Gwiazda Nadziei": 0000298237


Dla przelewów z zagranicy:
Kod IBAN: PL 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
Kod SWIFT: AGRIPLPR

Adres głównej siedziby banku:
Credit Agricole Polska S.A.
ul. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław