O Fundacji:

Fundacja Gwiazda Nadziei powstała w 2007 r. w Katowicach. Jej Fundatorami są Ewa Janczewska, Barbara Pepke i Wiesław Czub. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, ratowaniu ludzkiego życia, w szczególności osób z chorobami wątroby i działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia.

Fundacja jest organizatorem: akcji edukacyjnych skierowanych do młodzieży, kampanii społecznych na temat zagrożeń, jakie niosą zakażenia wirusami HCV i HBV, akcji bezpłatnych badań oraz szkoleń dla nauczycieli i lekarzy pierwszego kontaktu.

Fundacja gromadzi fundusze ze zbiórek pieniężnych i 1% podatku na finansowanie leczenia swoim podopiecznym.
Zarząd:

barbara-pepke
Prezes:
Barbara Pepke

Komisja rewizyjna:
  • Józef Bachar
  • Halina Nowakowska
  • Barbara Polok
  • Tomasz Żabiński
Pomoc psychologiczna

  • Dr n. hum. Barbara Leśniak
Pełnomocnicy Fundacji:
anna winiarska
Anna Machulik
Gerard Wiśniewski
Gerard Wiśniewski
Beata Czech
Beata Czech
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska
Magdalena
Sroczyńska
-Kożuchowska
Beata Turek
Dr Olga Tronina