Historia Roberta

Robert urodził się w 1974 roku. Do lipca 2012 r. pracował w swoim zawodzie jako geodeta. W 2012 r.  zdiagnozowano u niego przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Od tego czasu większość czasu Robert spędził w szpitalach. Omal nie stracił życia w wyniku silnego krwawienia żylaków przełyku. Po przebytej infekcji zastawki aortalnej serca Robert został poddany implantacji zastawki biologicznej z jednoczesną plastyką zastawki trójdzielnej. Do samodzielnego funkcjonowania wrócił  po kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu jedynie dzięki wiedzy i doświadczeniu wrocławskich kardiochirurgów i kardiologów. Udana operacja była warunkiem dalszego leczenia WZW C. Jedynym ratunkiem dla niego był przeszczep wątroby, któremu został poddany w marcu 2015 r. Obecnie Robert jest na rencie jako osoba trwale niezdolna do pracy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Koszty życia, rehabilitacji i zakupu lekarstw  znacznie przewyższają jego dochody. Robert radzi sobie tylko dzięki pomocy rodziców, którzy są emerytami.

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc dla Roberta. Każda przekazana złotówka  ze wskazaniem jego osoby, pomoże mu kontynuować leczenie.


MOŻESZ POMÓC


przekazując darowiznę na konto:

Fundacja "Gwiazda Nadziei"
ul. H. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice


32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
- z dopiskiem: dla Roberta Dorużyńskiego
lub
przekazując 1,5% podatku dochodowego dopisując: dla Roberta Dorużyńskiego

KRS Fundacji "Gwiazda Nadziei": 0000298237


Dla przelewów z zagranicy:
Kod IBAN: PL 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
Kod SWIFT: AGRIPLPR

Adres głównej siedziby banku:
Credit Agricole Polska S.A.
ul. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław