Historia choroby Kasi

Kasia choruje od 1-go roku życia, co przyczyniło się do opóźnienia w jej rozwoju fizycznym i intelektualnym. Od 1987-1990 r. pobierała nauczanie indywidualnie ze względu na częste pobyty w szpitalach w związku z jej stanem zdrowia i brakiem odporności na różnego typu infekcje. Od 1998 r. posiada orzeczenie psychologiczne o niedorozwoju w stopniu lekkim, a od 1997 r. orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym. Edukację szkolną zakończyła w Zasadniczej Szkole Specjalnej uzyskując w 2001 r. zawód introligatora. Jest niezdolna do podjęcia pracy i obecnie uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej i to przyczynia się do poprawy jej stanu psychicznego i fizycznego. Czuje się potrzebna i niewyobcowana żyjąc w wspólnocie osób o podobnych problemach zdrowotnych i egzystencjalnych.
Pierwszy pobyt w szpitalu z powodu choroby miał miejsce w 1982 r. Przyczyną była anemia żelazowa, która ograniczyła jej rozwój fizyczny i intelektualny. Od 1987 r.
przebywała w szpitalu z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej, przechodząc radioterapię i chemioterapię. Leczenie zostało zakończone w 1989 r. i obecnie jest w stanie remisji choroby, potocznie mówiąc "uśpienia" choroby. Nie wyklucza to nawrotu białaczki z powodu innych stanów chorobowych, a każdy taki stan jest zagrożeniem. W 1996 r. przebywa w szpitalu z powodu ostrego zapalenia ucha prawego. W 1998 r. przechodzi w szpitalu operację usunięcia perlaka-nowotworu z ucha lewego. Od 1999-2000 r. przebywa w szpitalu onkologicznym w Gliwicach z powodu ujawnienia się guza nowotworowego w noso-gardle. Przebyła ponownie radioterapię i jako jeden z pierwszych pacjentów brachyterapię ze względu na umiejscowienie guza i niemożność jego operacyjnego usunięcia. W 2004 r. przebywa w szpitalu z powodu polipa szyjki macicy, który został usunięty operacyjnie. W 2007 r.
usunięto guza z prawej skroni. W 2009-2010 r. przebywa w szpitalu z powodu ujawnienia się wirusa WZW typu B i stwierdzono obecność wirusa typu C. Wirusami WZW B i WZW C zestala zarażona w czasie pobytu w szpitalu przy leczeniu białaczki. Z powodu chorób uszu Kasia ma niedosłuch ucha lewego i prawego.
Używa aparatów słuchowych. Obecnie ze względu na bardzo duże namnożenie się wirusa WZW typu B, którego organizm Kasi nie potrafi samodzielnie zwalczyć jest zakwalifikowana do leczenia specjalistycznego ale musi oczekiwać w kolejce z terminem 2-letnim. Tak długi okres oczekiwania ze względu na możliwe skutki niepodjęcia leczenia mogą zakończyć się śmiertelnie ze względu na chorobę wątroby jak i możliwości nawrotu białaczki .
Obecnie istnieją leki najnowszej generacji, które są skuteczne i nie powodują uodporniania się wirusa i powstawania mutacji. Ze względu na ich cenę NFZ uzależnia refundację leku od spełnienia szeregu warunków zdrowotnych, z których jednego Kasia nie spełnia. Jednak biorąc pod uwagę jej historię chorobową od 1- szego roku życia nie związaną z chorobą wątroby i zagrożenie jej życia takie leczenie jest niezbędne od zaraz. Koszt miesięcznego leczenia to kwota około 3000 zł na miesiąc w cyklu 48 - tygodniowym w pierwszym etapie leczenia. Takiego kosztu Kasia nie jest w stanie ponieść osobiście bo nie pracuje i nie może podjąć pracy. Jej rodzice, którzy ją utrzymują też nie są w stanie ponieść tak wysokiego kosztu, tym bardziej, że okres podawania preparatu odbywa się w kilku etapach, każdorazowo 48 tygodniowych, a dotychczasowe leczenie pochłonęło znaczną ilość środków finansowych.

Podana powyżej historia chorób i uwarunkowania finansowe wymuszają podjęcie próby zwrócenia się o pomoc w uzyskaniu środków na podjęcie natychmiastowego ratowania zdrowia i życia Kasi. Jednym ze sposobów pozyskania środków jest zwrócenie się do fundacji “GWIAZDA NADZIEI “ gdzie ludzie dobrej woli mogliby wspomóc 1% odpisu z podatku od osób fizycznych lub prawnych na rzecz kosztów leczenia Kasi.

Pomaganie jest proste:
1. Oblicz zobowiązanie podatkowe wraz z odliczeniem 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
2. W rubryce “nazwa OPP” wpisz: Fundacja “Gwiazda Nadziei”
3. W rubryce “nr KRS” wpisz: 0000298237
4. W rubryce “inne informacje” wpisz: dla Kasi


MOŻESZ POMÓC


przekazując darowiznę na konto:

Fundacja "Gwiazda Nadziei"
ul. H. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice


32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
- z dopiskiem: dla Kasi
lub
przekazując 1,5% podatku dochodowego dopisując: dla Kasi

KRS Fundacji "Gwiazda Nadziei": 0000298237


Dla przelewów z zagranicy:
Kod IBAN: PL 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
Kod SWIFT: AGRIPLPR

Adres głównej siedziby banku:
Credit Agricole Polska S.A.
ul. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław