W dniu 24 kwietnia na Międzynarodowym Kongresie EASL (European Association for the Study of the Liver), który odbył się w Wiedniu w dniach 22-26 kwietnia 2015 r.  Fundacji Gwiazda Nadziei został przekazany oficjalny certyfikat członkostwa w ELPA (Europejskim Stowarzyszeniu Pacjentów z chorobami wątroby), którego to członkiem fundacja jest od 2013 roku.