Wyniki akcji badań Fundacji pod kątem zakażeń wirusem HCV w Światowym Dniu WZW 2016 roku.