Konferencja Fundacji WHC Nowe perspektywy w leczeniu HCV – znaczenie diagnostyki i edukacji”.

 

6 czerwca 2017 r. w Warszawie miało miejsce 36-ste seminarium edukacyjne Fundacji Watch Health Care pt.: Nowe perspektywy w leczeniu HCV – znaczenie diagnostyki i edukacji. Celem spotkania było wskazanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych, na jakie natrafiają pacjenci w Polsce. Głos pacjentów reprezentowała Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei.

Na stronie Fundacji Watch Health Core dostępne jest podsumowanie konferencji a poniżej znajdują się linki do wystąpień prelegentów.

 

Podsumowanie konferencji - strona Fundacji WHC

Konferencja - strona Fundacji WHC

 

Barbara Pepke - Znaczenie badań anty HCV na poziomie POZ

Nowe perspektywy w leczeniu HCV - Debata II

Prof. dr hab. med. Waldemar Halota – Leczenie HCV w Polsce dziś i jutro

Dr n med. Jakub Gierczyński, MBA – Systemowe aspekty leczenia WZW typu C

Dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz – Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV

Nowe perspektywy w leczeniu HCV - Debata I

Prof. dr hab. med. Robert Flisiak – Przedstawienie danych badania EpiTer

Artur Fałek – Znaczenie programów lekowych w terapii HCV

 

konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja