W marcu po raz kolejny Gwiazda Nadziei uczestniczyła w dwunastym Top Medical Trends  w Poznaniu, w  jednej z największych i najbardziej prestiżowych konferencji medycznych w Polsce.
4 tysiące uczestników, wśród których byli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrzy, interniści, lekarze specjaliści – wzięło udział w ponad setce wykładów i paneli, przygotowanych przez organizatorów, a prowadzonych przez ekspertów, konsultantów krajowych i prezesów towarzystw naukowych.
Na tegorocznej konferencji Gwiazda Nadziei przeprowadziła badanie ankietowe, w którym wypowiedziało się ponad 330 lekarzy.
Ankietowani odpowiadali na pytania naszej Fundacji związane z diagnozowaniem zakażeń HCV, w tym: "Czy uważa Pani/Pan za zasadne, aby lekarz POZ dysponował diagnostyką na obecność przeciwciał wirusa HCV finansowaną z budżetu NFZ?".
Wyniki ankiety przedstawimy niebawem.


TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019
TMT 2019