Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Wątroby o ang. nazwie European Liver Patients Association (w skrócie nazywane ELPĄ) na podstawie danych zebranych od swoich członków stworzyło mapy przedstawiające możliwości leczenia WZW typu C nowoczesnymi terapiami.

Z danych wynika, że już prawie w całej Europie dostępne są nowe, bezinterferonowe terapie, ale tylko pięć krajów zdecydowało się nie wprowadzać ograniczeń w dostępie do leczenia.

Wszystkie leki nowej generacji są już dostępne  m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, Węgry i Rumunia wprowadziły tylko niektóre z nich, a dwa kraje nadal pozostają bez leków działających bezpośrednio na wirusa HCV.

Przy tak szerokich możliwościach leczenia, większość krajów zdecydowała się na wprowadzenie ograniczeń w dostępie do terapii, w zależności od stopnia włóknienia wątroby.

Polska wraz z Niemcami, Holandią, Słowenią, Portugalią i Chorwacją tworzą czołówkę państw, które takich ograniczeń nie wprowadziły stwarzając tym samym optymalne warunki do leczenia chorych na WZW typu C, niezależnie od genotypu HCV i stopnia włóknienia wątroby.

W Polsce, pierwsze nowoczesne terapie zostały wprowadzone na listę leków refundowanych  1 lipca 2015 r., w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową", kolejne dwa dołączyły do nich 1 września i 1 listopada 2015 r.

Decyzje o finansowaniu w Polsce terapii bezinterferonowych  były odpowiedzią na postulaty zarówno środowiska ekspertów, jak i pacjentów, w tym Fundacji "Gwiazda Nadziei" (Koalicji Hepatologicznej). 

Gwiazda Nadziei jest członkiem europejskiego stowarzyszenia ELPA oraz ogólnoświatowego stowarzyszenia World Hepatitis Alliance, dzięki czemu może na bieżąco śledzić proces udostępniania nowoczesnych terapii oraz porównać poziom opieki nad polskimi pacjentami na tle innych krajów.