Gwiazda Nadziei została laureatem III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni oraz tytułu "Zwyczajnie Aktywni 2015" za projekt "Nadzieja na lepsze".

W projekcie "Nadzieja na lepsze" Gwiazda Nadziei będzie wspierała osoby zakażone wirusem HCV, wskazując możliwość zmiany i powrotu do aktywnego życia zawodowego pomimo choroby lub też po zakończeniu leczenia. Kapituła konkursu oceniła projekt Fundacji jako konkretny i kompleksowy, dedykowany wprawdzie do niewielkiej grupy odbiorców – ale oferujący szeroki wachlarz działań  (spotkania i warsztaty z psychologiem, współpraca lekarzy prowadzących z psychologiem) dzięki czemu aktywizacja zawodowa beneficjentów jest realna do osiągnięcia.


Relacja z gali wręczenia nagród znajduje się
na stronie: www.zwyczajnieaktywni.pl/aktualnosci.

Honorowy Patronat nad III edycją projektu "Zwyczajnie Aktywni" objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Główny Inspektor Pracy.

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu "Zwyczajnie Aktywni" wchodzą organizacje: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma AbbVie Polska – których wspólnym celem jest poprawa jakości życia pacjentów w Polsce oraz wsparcie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób chorych.


Celem inicjatywy "Zwyczajnie Aktywni" jest nie tylko wyłonienie i sfinansowanie najlepszych pomysłów na aktywizację zawodową pacjentów, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na problemy z jakimi chorzy, często osoby młode, borykają się na co dzień w życiu publicznym i zawodowym. Leczenie farmakologiczne, rehabilitacja to ważne elementy terapii, jednak jednym z głównych czynników, które pomagają chorym uwierzyć we własne możliwości jest podjęcie lub kontynuowanie pracy. Dlatego też projekt "Zwyczajnie Aktywni" zakłada wsparcie chorych w utrzymaniu ich aktywności zawodowej lub powrocie do tej aktywności i wpisuje się w działania umożliwiające redukcję bezrobocia oraz asymilację zawodową osób chorych, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu.

Niebawem opublikujemy szczegóły realizacji projektu oraz zasady naboru uczestników. 

Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni
Gwiazda Nadziei laureatem konkursu Zwyczajnie Aktywni