Od 1 listopada Polska będzie miała program leczenia WZW C na najwyższym, światowym poziomie. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawiło się Obwieszczenie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2015 r.

Link do strony: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-z-dnia-28-pazdziernika-2015-r.-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow,-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-listopada-2015-r.


Dla polskich pacjentów jest to kolejna niezapomniana data. Na listę leków refundowanych od 1 listopada zostały dodane kolejne substancje, które sprawią, iż lekarze chorób zakaźnych będą mieli do dyspozycji pełen wachlarz terapii, pozwalający dobrać najbardziej optymalne leczenie w przypadku każdego pacjenta zakażonego wirusem HCV.

Zmiany w leczeniu WZW C od 1 listopada (cytat z komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.11.2015r.):

a)   
w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 b 18.2)- załącznik B.2 do obwieszczenia zostanie poszerzony zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego peginterferon alfa-2a (1 kod EAN). Lek ten – dotychczas refundowany u dorosłych pacjentów – będzie dostępny również dla pacjentów od 5. roku życia. Poszerzy to dostępne opcje terapeutyczne dla najmłodszych pacjentów z aktywnym wirusowym zapaleniem wątroby typu C;

b)   
w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 b 18.2)  [załącznik B.71. do obwieszczenia] refundacją zostanie objęty lek zawierający sofosbuwir (1 kod EAN ) oraz lek zawierający sofosbuwir + ledipaswir (1 kod EAN).
Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 listopada 2015 r. poza tym, że poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 i 4 HCV, umożliwi bezinterferonową terapię pacjentów zakażanych genotypem 2,3,5,6 HCV, a przede wszystkim zapewni dostęp do leczenia pacjentom, u których stwierdzono ciężką niewydolność wątroby i chorym oczekującym na przeszczep wątroby."

Lista aktualnie refundowanych innowacyjnych terapii w leczeniu WZW C w Polsce znajduje się w załączniku B.71 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.

Załączniki: