Od 1 maja 2015 r. w Polsce  nastąpiły pozytywne zmiany w leczeniu osób zakażonych wirusem HCV. Program lekowy "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C" udostępnił polskim pacjentom dotąd nierefundowany lek Olysio (symeprewir), którego zastosowanie w trójlekowej terapii z interferonem pegylowanym i rybawiryną podnosi skuteczność leczenia do 90% (u osób wcześniej nie leczonych).

Zmianie uległy również kryteria kwalifikacji do leczenia. Zniesione zostało kryterium wymogu włóknienia wątroby w stopniu co najmniej 2 oraz kryterium genotypu T/T  interleukiny 28B. Aby pacjent mógł być leczony trójlekową terapią wystarczy potwierdzenie w biopsji wątroby aktywności zapalnej i włóknienia tego narządu.
Nowa trójlekowa terapia (DAA 2 generacji) może być stosowana również u osób zakażonych genotypem 4 wirusa HCV, niesie ze sobą mniej skutków ubocznych niż trójlekowa terapia pierwszej  generacji (DAA 1 ) i dodatkowo w niektórych przypadkach może być skrócona do 6 miesięcy.

W ostatnim czasie obserwujemy, iż Ministerstwo Zdrowia z  coraz większym zrozumieniem odnosi się do apeli organizacji pacjenckich o  poprawę dostępu do leczenia wirusowego zapalenia wątroby. Poniżej zamieszczamy pismo, które zawiera treść aktualnego programu lekowego oraz informację o tym, iż obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają intensywne działania w celu rozszerzenia opcji terapeutycznych o nowe leki dla osób z przeciwwskazaniami do stosowania interferonu.

Pismo Ministerstwa Zdrowia -WEJDŹ-