Aktualnie obowiązujący w naszym kraju program lekowy o nazwie: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” pozwala na finansowanie najnowszych terapii z budżetu Państwa prawie że dla wszystkich pacjentów zakażonych wirusem HCV, również tych, u których nastąpiły niewielkie zmiany w wątrobie. Z uwagi na ograniczone kontraktowanie tego programu, lekarze zmuszeni są kierować się względami etycznymi i w pierwszej kolejności włączać na terapię tych pacjentów, u których nastąpiło już silne włóknienie wątroby, gdyż te osoby znajdują się w zagrożeniu wystąpienia nowotworu wątroby.

Ponieważ nakłady na finansowanie programu w poszczególnych województwach są bardzo zróżnicowane, Fundacja Gwiazda Nadziei kieruje pisemne wystąpienia do wszystkich Wojewódzkich Oddziałów NFZ o zwiększenie finansowania leczenia WZW C .

Poniżej zamieszczamy dane o wysokości kontraktów w poszczególnych województwach. Analizując te informacje należy mieć na uwadze, iż liczba mieszkańców oraz ilość ośrodków leczących WZW C jest również zróżnicowana i fakt, że dane województwo przeznacza większe środki na leczenie, nie musi oznaczać, iż tam kolejki oczekiwania na terapię są najkrótsze.