W odpowiedzi na pojawiające się artykuły prasowe, które nie do końca przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji dotyczącej leczenia pacjentów z WZW C w naszym kraju, w których cytowane są wypowiedzi przedstawicieli naszej organizacji wyrwane z kontekstu, przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje:

 1. Projekt nowego Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 30.09.2017r., z którego treścią można zapoznać się pod poniższym linkiem (nfz.gov.pl), motywuje lekarzy do leczenia pacjentów z marskością wątroby bądź do wyboru tańszej terapii (co nie oznacza gorszej) dla pacjentów bez marskości. Aktualnie najtańszą terapią, o blisko 100% skuteczności, jest terapia wpisana na listy refundacyjne w czerwcu br.
  Prócz tego obniżenie ceny terapii można uzyskać skracając leczenie innymi terapiami z 12 do 8 tygodni. U wielu pacjentów jest to medycznie uzasadnione. Ta zmiana została wprowadzona do charakterystyki produktów leczniczych terapii stosowanych w WZW C dopiero w tym roku, po opublikowaniu badań klinicznych w tym zakresie. Okazuje się, że skrócenie terapii u pacjentów, u których nie wystąpiła marskość wątroby, nie wpływa na skuteczność leczenia.
 2. Należy zauważyć, że NFZ opóźnia ogłoszenie zakupu centralnego terapii na WZW C, co jest bardzo dobrą informacją. Nadal lekarz może zdecydować o wyborze optymalnej terapii dla danego pacjenta. Nikt nie narzuca terapii, którą lekarz musiałby leczyć pacjenta zakażonego wirusem HCV. Lekarz może dobrać taką terapię przeciwwirusową, która nie wywoła interakcji z innymi lekami, przyjmowanymi przez pacjenta. Leczenie WZW C finansowane jest ze środków publicznych, więc zakup leków powinien odbywać się z zachowaniem zasad należytej gospodarności. Lekarze mają swoje przyzwyczajenia. Widać Prezes NFZ, wydając wyżej opisane zarządzenie, dotyczące finansowania WZW C, chce na te przyzwyczajenia wpłynąć. 
 3. Wśród firm sprzedających terapie w leczeniu WZW C aktualnie obserwujemy bardzo dużą rywalizację cenową. Ceny terapii, których skuteczność sięga blisko 100 % są bardzo zbliżone. Producenci bardzo mocno konkurują, starają się dorównać ceną do terapii, która weszła na listy refundacyjne jako ostatnia - jest najtańsza. To zjawisko w ostatnich dwóch latach wywołało w Polsce lawinowy spadek cen leczenia WZW C.
  Leczenie WZW C jest obszarem, w którym od trzech lat dzieje się bardzo wiele. Wynika to z tego, ze WZW C nagle stało się chorobą bardzo łatwą do wyleczenia, można pozbyć się wirusa nawet w ciągu 8-12 tygodni.

 4. Nie można nie zauważyć, ze w ostatnich miesiącach Wojewódzkie Oddziały NFZ bardzo mocno dofinansowały leczenie WZW C w stosunku do tego co wcześniejzaplanowały. Mamy wrażenie jakby NFZ chciał zlikwidować kolejki do leczenia WZW C jeszcze w tym roku.

 5. Program lekowy WZW C terapią bezinterferonową jest programem lekowym, na który przeznacza się aktualnie w naszym kraju największą ilość środków z budżetu NFZ. W ostatnich latach kwota na te terapie wzrosła trzykrotnie.

 6. Jak tłumaczą pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, pomysł zakupu centralnego terapii dla WZW C, wprowadzony Zarządzenie Prezesa NFZ w czerwcu bieżącego roku, wynikał z chęci skrócenia kolejek oczekujących na leczenie. Kłopot w tym, że pracownicy NFZ wychodząc z tym pomysłem nie rozumieli, że terapie na WZW C nie są porównywalne, nie są identyczne, przeciwnie - są to różne substancje. Liczymy na to, że NFZ wycofa się z tego pomysłu. Obserwujemy, że moment ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup terapii w tym trybie jest odwlekana w czasie. Być może, po protestach środowiska lekarzy i organizacji pacjenckich, nigdy nie dojedzie do skutku.

 7. Dodatkowo, 15 września br. Minister Zdrowia wydał oświadczenie, z którego wynika, że to właśnie leczenie WZW C jest jednym z tych obszarów, które zostaną sfinansowane ze środków zwiększających budżet NFZ tej jesieni (artykuł - rynekzdrowia.pl).

Reprezentując organizacje pacjentów, które są mocno zainteresowane poprawą dostępu do diagnozowania i leczenia, muszę przyznać, że w ostatnim czasie obserwujemy usilne starania Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia zmierzające do poprawy sytuacji w tym obszarze.

W obliczu wyżej przytoczonych faktów, treść artykułu Super Expresu z dnia 19.09.2017 r. nie odzwierciedla prawdy o sytuacji w leczeniu WZW C i wprowadza niepotrzebny niepokój wśród pacjentów. Z przykrością stwierdzam, ze w artykule tym Pani Redaktor Super Expresu, prawdopodobnie próbując przystępnie opisać skomplikowany temat, trochę pomieszała fakty.

W trosce o to aby osoby chorujące na WZW C, na rzecz których działa Gwiazda Nadziei, otrzymywali prawdziwe i rzetelne informacje, zwróciliśmy się do redakcji Super Expresu z prośbą o opublikowanie artykułu, w którym treści zawierałyby prawdziwy opis sytuacji i byłyby przydatne dla chorych. Dla pacjentów zakażonych wirusem HCV bardzo cenną informacją byłoby to, że nie we wszystkich poradniach kolejka oczekiwania do terapii liczy kilka lat, są takie miejsca w Polsce gdzie chory otrzymuje leczenie po 1-2 miesięczym oczekiwaniu. Nie wszyscy pacjenci o tym wiedzą, że czasem warto poszukać pomocy w innych miejscach prowadzących leczenie, choćby w sąsiednich województwach. Czasem diametralnie różna sytuacja może być w ośrodkach  mieszczących się nawet w tym samym mieście.

Barbara Pepke

Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei