Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy zaprezentować Państwu nową szatę graficzną programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?”! Dzięki współpracy ze znaną rysowniczką Gosią Tchorzewską - GoTek Rysuje, udało nam się stworzyć materiały z oryginalnymi, ciekawymi ilustracjami.

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” jest realizowany przez fundację „Gwiazda Nadziei” nieprzerwanie od 2013 roku, w partnerstwie z Akademią Czerniaka oraz z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. W lekcjach o czerniaku wzięło dotąd udział aż 958 516 uczniów!

Image

Celem programu jest budowanie wśród młodzieży świadomości na temat zagrożeń wynikających z zachorowalności na czerniaka oraz edukacja na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania tego nowotworu. W trakcie lekcji młodzież dowiaduje się o:

  • istotności regularnego samobadania skóry,
  • potrzebie unikania nadmiernego opalania się,
  • zasadach ochrony przed promieniowaniem słonecznym i UV.

Początkowo lekcje z zakresu profilaktyki czerniaka odbywały się w trzech województwach. W bieżącym roku szkolnym program „Znamię! Znam je?” będzie realizowany już we wszystkich szesnastu województwach.


Każdego roku honorowy patronat nad realizacją programu „Znamię! Znam je?” obejmuje Główny Inspektor Sanitarny.