21 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku, posiedzenie Dialogu dla Zdrowia. Dialog dla Zdrowia jest platformą współpracy pomiędzy związkami zrzeszającymi członkowskie organizacje pacjenckie i związkami zrzeszającymi inne podmioty działające na rzecz ochrony zdrowia a Ministerstwem Zdrowia i innymi organami administracji państwowej działającymi w obszarze ochrony zdrowia, w sprawach ważnych z punktu widzenia pacjentów. Wspierany przez ekspertów z zakresu medycyny i prawa, Zespół Dialog dla Zdrowia regularnie spotyka się w ramach stałego trybu konsultacji z Ministrem Zdrowia i podległymi mu instytucjami. Zespół skupia przedstawicieli organizacji pacjentów działających na poziomie ogólnokrajowym. Działalność organizacji pacjentów we współpracy z Ministrem Zdrowia ma na celu poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dobra pacjentów.
Na grudniowym spotkaniu Koalicję Hepatologiczną reprezentowały: Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska oraz Barbara Pepke.
Koalicja Hepatologiczna wprowadziła pod dyskusję dwa tematy, na które otrzymała wyczerpujące odpowiedzi.

  1. Problem kolejek do świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej w poradniach, mając na uwadze nie tylko dostęp do specjalistów z zakresu leczenia chorób zakaźnych (w tym wirusowego zapalenia wątroby) ale systemowe spojrzenie na problem. Pytanie - jak Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać problem istniejący od kilku lat, kiedy na wizytę u specjalistów okres oczekiwania wynosi minimum kilka miesięcy a niekiedy ponad pół roku?

    Obecny na spotkaniu Minister w randze Podsekretarza Stanu Pan Piotr Warczyński odpowiedział, iż zdaje sobie sprawę z istnienia problemu już od długiego czasu. Obecnie w celu poprawienia sytuacji i zniwelowania problemu uruchamiane są następujące działania, które zdaniem Ministerstwa powinny przynieść zamierzony efekt w przeciągu najbliższych lat.:
    • wprowadzenie pakietowania świadczeń (tak jak to miało miejsce w pakiecie onkologicznym),
    • zwiększenie liczby specjalistów (działania systemowe w sferze edukacji lekarzy)
    • zwiększenie ilości środków finansowych przekazanych na system opieki zdrowotnej z budżetu państwa (z 4,5 % do 6%).|

  2. Wysokość środków finansowych w budżecie NFZ przeznaczona na leczenie WZW B oraz WZW C w 2016 r. Prośba o informację pisemną również w odniesieniu do wysokości wydatków w 2015r.

Pan Minister Piotr Warczyński przekazał w pełni wyczerpującą pisemną odpowiedź z NFZ, którą publikujemy poniżej. Jest to zestawienie wydatkowanych oraz planowanych nakładów na leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Dane te w części przedstawione są w podziale na województwa.
Jeśli na podstawie tych danych pacjenci chcieliby wywnioskować jak długie będą kolejki oczekiwania na leczenie w 2016 r. w danym województwie, należałoby uwzględnić ilość osób oczekujących na terapię w danym województwie.
Informacje na temat długości oczekiwania na leczenie w danej placówce można pozyskać na stronie NFZ pod poniższym linkiem http://kolejki.nfz.gov.pl/
Dodatkowo sugerujemy aby w kwestii ustalenia czasu  oczekiwania na wizytę bądź terapię, upewnić się w danej placówce telefonicznie bądź osobiście.  


ZOBACZ TABELĘ W NOWYM OKNIE


ZOBACZ TABELĘ W NOWYM OKNIE