Z inicjatywy Fundacji Gwiazdy Nadziei 21 kwietnia br. w Sejmie odbyła się konferencja "Epidemiologia, diagnostyka i terapia HCV" poświęcona zmianom w opiece nad pacjentami z WZW typu C. Brak dostępu do badań diagnostycznych, nowoczesnych terapii, ogromne koszty leczenia choroby i jej powikłań sprawiają, że obciążenie budżetu państwa związane z leczeniem HCV w najbliższych latach będzie stale rosnąć. Organizatorem konferencji była Podkomisja stała ds. Zdrowia Publicznego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka RP, Radosława Sikorskiego.

W obliczu zagrożenia epidemią HCV w Polsce, politycy, eksperci oraz organizacje pacjenckie skupione w Koalicji Hepatologicznej spotkali się, by znaleźć sposób na poprawę stanu opieki nad pacjentami z WZW C i rosnących kosztów leczenia choroby oraz jej powikłań: marskości oraz raka wątroby. Pacjenci i eksperci jednogłośnie wskazali na potrzebę wdrożenia Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania HCV. Główne postulaty zgłoszone podczas spotkania dotyczyły konieczności:

  • powstrzymania narastających zagrożeń zdrowotnych poprzez wpisanie badania przesiewowego anty-HCV do koszyka świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej,
  • stworzenia strategii optymalizacji opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem HCV, z naciskiem na skrócenie kolejek oczekiwania do specjalistów, poprawę dostępu do nieinwazyjnego diagnozowania (elastografii) oraz do innowacyjnych terapii poprzez zmianę treści programu lekowego,
  • podjęcia inicjatywy w celu opracowania i wdrożenia Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania HCV oraz zaplanowania podjęcia takiego działania w projekcie Ustawy o zdrowiu publicznym.

Wyeliminowanie WZW typu C jest możliwe, dzięki zwiększeniu poziomu profilaktyki i zapewnieniu pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii, których obecnie w Polsce brakuje. Nowe metody terapii pozwalają na całkowite wyleczenie u blisko 100% pacjentów. Są mniej obciążające dla chorego, nie zaburzają jego codziennego funkcjonowania i nie narażają budżetu Państwa na ogromne wydatki związane z hospitalizacją, wypłatą świadczeń zdrowotnych oraz terapią powikłań. Szacunkowe koszty bezpośrednie związane z leczeniem WZW typu C w Polsce wyniosły w 2013 roku około 234 mln zł, pośrednie zaś aż ok. 585 mln zł.
Spotkanie i podjęcie dialogu dało nadzieję, że politycy zrozumieli, iż bez ich wsparcia i sprawnych działań wkrótce doczekamy się obciążenia związanego z leczeniem HCV, z którym trudno będzie sobie poradzić.
Obecny na spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia - Łukasz Pera z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji zapewnił, że resort podjął już działania w celu zapewnienia pacjentom nowoczesnych terapii bezinterferonowych w ramach programu lekowego. Powinny one być dostępne już w najbliższych miesiącach, być może pojawią się już na wrześniowej bądź listopadowej liście refundacyjnej. Dr hab. Anna Piekarska Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, zwróciła natomiast uwagę, że refundacja nowych terapii, które pozwalają w blisko 100% przypadków uzyskać trwałe wyleczenie, pozwoli oszczędzić pacjentom dramatów spowodowanych zachorowaniami na marskość i raka wątroby oraz uniknąć wysokich kosztów społecznych i bezpośrednich wydatków związanych z leczeniem. Prowadzący konferencję poseł Marek Hok w podsumowaniu zaznaczył, że jeden głos pacjentów, ekspertów i decydentów niesie nadzieję na wprowadzenie skutecznych zmian systemowych. Zadeklarował również gotowość Podkomisji stałej ds. Zdrowia Publicznego do współpracy nad przygotowaniem  Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania HCV.
Podczas konferencji dyskusję podjęli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz specjaliści z dziedziny leczenia chorób zakaźnych – prof. Waldemar Halota,  Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, prof. Małgorzata Pawłowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polska Grupa Ekspertów HCV oraz dr Anna Piekarska, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Swoje opinie wyrazili również przedstawiciele środowiska pacjentów skupieni w Koalicji Hepatologicznej, którą tworzą: Fundacja Gwiazda Nadziei, Fundacja Transplantacja OK!, Fundacja Liver, Stowarzyszenie SOS WZW, Stowarzyszenie Życie Po Przeszczepie.
Margaret Walker, reprezentująca europejskie stowarzyszenie European Liver Patients Association (ELPA) przedstawiła przykłady dobrych praktyk z wielu krajów europejskich dotyczących tworzenia narodowych programów zapobiegania i wykrywania zakażeń HCV. Podkreśliła, iż największy sukces osiągnięty został w tych krajach, w których przedstawiciele wielu środowisk rządowych, medycznych, politycznych, ekonomicznych i pacjenckich wspólnie pracowały nad opracowaniem i wdrożeniem takiego programu.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C to choroba zakaźna, którą wywołuje HCV (hepatitis C virus). Namnaża się on głównie w komórkach wątroby, wywołując stan zapalny i uszkodzenie tego narządu. Liczbę zakażonych HCV w Polsce szacuje się na ponad 200 000 osób. Zatrważający odsetek pacjentów (ok. 84%) została zakażona HCV w wyniku zabiegów medycznych. U większości chorych wirusowe zapalenie wątroby typu C przez długi czas pozostaje nierozpoznane i jeżeli nie jest leczone, prowadzi do bardzo groźnych powikłań, w tym marskości, niewydolności i raka wątroby. Terapie, których wprowadzenie na listy refundacyjne jesienią bieżącego roku zapowiada Ministerstwo Zdrowia, są przełomem w leczeniu zakażeń wirusem HCV.  Czekają na nie z ogromną nadzieją wszyscy pacjenci, a zwłaszcza ci, dla których medycyna nie miała już żadnych opcji terapeutycznych. Bez wątpienia wprowadzenie nowych, bezinterferonowych terapii do programów lekowych przyczyni się do zmniejszenia ilości występowania nowotworu wątroby oraz konieczności wykonania przeszczepów tego narządu.

Apel do decydentów
o podjęcie skoordynowanych działań
na rzecz poprawy stanu opieki nad pacjentami z WZW typu C

 

Link do konferencji – …wejdź…

15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14