Podopieczny naszej Fundacji  - Tomek Kurzelewski rozpoczął leczenie. Dzięki wsparciu ogromnej rzeszy osób i firm udało się zebrać niezbędną sumę pieniędzy konieczną do skutecznego leczenia Tomka.        
Odzew na apel zbiórki pieniężnej dla Tomka był ogromny zaskakując  uczestników
i  organizatorów tej akcji.
Kierujemy gorące podziękowania dla tych, którzy zdecydowali się pomóc.
Dzięki Państwa wsparciu Tomek rozpoczął leczenie, jednakże wciąż potrzebne są środki finansowe    na jego rehabilitację i  diagnostykę.

https://www.facebook.com/pomocdlatomasza

Niestety, wielu chorych cierpiących na czerniaka przerzutowego nie ma tyle szczęścia. Czekają na finansowanie immunoterapii, która jest dla nich ostatnią i jedyną szansa na powstrzymanie procesu nowotworowego.