Polski rząd może przyczynić się do ocalenia 7,1 miliona istnień ludzkich na całym świecie.

World Hepatitis Alliance i Gwiazda Nadziei apelują do polskiego rządu o poparcie Strategii Eliminacji Wirusowego Zapalenia Wątroby opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Katowice, 23 maja 2016 r.: Już w tym tygodniu Polska może dołączyć do 193 państw, które zmienią bieg historii walcząc z wirusowym zapaleniem wątroby. Na 69 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, które odbędzie się w dniach 23–28 maja 2016 r., rządy zdecydują o przyjęciu bądź odrzuceniu globalnej strategii sektora zdrowia dotyczącej wirusowego zapalenia wątroby (Global Health Sector Strategy) na lata 2016–2021. Celem tej inicjatywy jest eliminacja wirusowego zapalenia wątroby typu B i C do roku 2030.

Rocznie w powodu przewlekłych chorób wątroby w Polsce umiera 6-7 tys. osób. Części z tych zgonów można by zapobiec, wdrażając skuteczną politykę zwalczania problemu WZW. Występujący w naszym kraju nowotwór wątroby w ponad 70% spowodowany jest wirusowym zapaleniem wątroby B lub C. Przeciw HBV - wirusowi wywołującemu WZW B, można się zaszczepić. Jednak na HCV nie ma szczepionki. Zakażenie przebiega zazwyczaj bezobjawowo. 80% zakażeń wirusem HCV ma związek z wykonywaniem zabiegów medycznych. W Polsce przewlekle zakażonych wirusem HCV jest około 230 tys. osób. 85% z nich nie wie o tym i nie domyśla się, że może być zakażonym. Szacuje się, że w perspektywie 20 lat od momentu zakażenia u 23-46 tys. z nich dojdzie do marskości wątroby. Po kolejnych 10 latach u 6-13 tys. chorych zostanie stwierdzona dekompensacja wątroby, a u 4-8 tys. rak wątrobowokomórkowy. Zakażenie HCV jest najczęstszą przyczyną przeszczepów wątroby w Polsce. Odpowiada za 28% tego rodzaju zabiegów (HBV za 19%).

A jednak wciąż mamy do czynienia z brakiem świadomości znaczenia tego problemu, a walka WZW wciąż nie jest na liście priorytetów poszczególnych rządów i państw.

Nowa strategia ma to zmienić. Obejmuje szereg celów związanych z profilaktyką i leczeniem WZW, których realizacja spowoduje zmniejszenie rocznej liczby zgonów o 65% oraz podniesie wyleczalność do 80%, ratując do 2030 roku aż 7,1 miliona ludzkich istnień na całym świecie.

Jesteśmy w punkcie zwrotnym w walce z wirusowym zapaleniem wątroby. Jego eliminacja znalazła się wreszcie w naszym zasięgu. Jeśli jednak mamy zrealizować nasze założenia, poszczególne rządy powinny zaangażować się w realizację strategii WHO. Warto podkreślić, że działania takie przyniosłyby także oszczędności finansowe, ponieważ system opieki zdrowotnej nie musiałby już zajmować się dużą liczbą pacjentów cierpiących z powodu skutków nieleczonego zapalenia wątroby.

Strategia wymienia kluczowe cele, które – jeśli zostaną spełnione do 2030 roku – spowodują eliminację WZW typu B i C jako zagrożeń dla zdrowia publicznego:

  • szczepienie 90% noworodków przeciwko WZW typu B od razu po urodzeniu;

  • badanie 100% oddanej krwi;

  • zapewnienie bezpieczeństwa 90% wkłuć;

  • świadomość choroby u 90% chorych;

  • objęcie leczeniem 80% chorych.

Rządy już zgłosiły chęć zaangażowania się w walkę z wirusowym zapaleniem wątroby w ramach celów zrównoważonego rozwoju na 2015 rok (cel 3.3). Zarówno nowa strategia, jak i wdrożenie krajowych planów będą kluczowe dla osiągnięciu tego celu – na równi z konkretnymi akcjami, takimi jak znaczące zwiększenie skali działań profilaktycznych, testowania w kierunku WZW oraz leczenia.

Dlatego Gwiazda Nadziei oraz międzynarodowa organizacja World Hepatitis Alliance (Światowe Stowarzyszenie WZW) apelują do rządu RP o poparcie strategii, a także do wspólnej walki mającej na celu eliminację globalnego zabójcy.

Jeśli rządy odrzucą tę strategię, wirusowe zapalenie wątroby nadal będzie pomijane i spychane w dół na liście priorytetów. Szansa ocalenia 7,1 miliona istnień zostanie zmarnowana.

 

Dowiedz się więcej o Światowym Zgromadzeniu Zdrowia i śledź transmisje na żywo z wydarzenia.

 

Tutaj możesz obejrzeć animację przedstawiającą strategię organizacji World Hepatitis Alliance.

 

O wirusowym zapaleniu wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby zabija rocznie ponad 1,4 miliona ludzi na całym świecie. Istnieje pięć różnych szczepów wirusa wywołującego zapalenia wątroby typu A, B, C, D i E. Wirus wywołujący WZW typu A przenoszony jest głównie przez spożycie skażonego pokarmu oraz wody; rocznie występuje szacunkowo około 1,4 miliona przypadków. Wirus odpowiedzialny za WZW typu B jest przenoszony przez kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zakażonej osoby – z przewlekłym zakażeniem boryka się około 240 milionów ludzi. HCV będący sprawcą WZW typu C jest przenoszony głównie przez kontakt z zakażoną krwią, np. na skutek wykonywania wkłuć bez zabezpieczenia lub niewystarczającej sterylizacji sprzętu medycznego. WZW typu D wywołane jest przez wirusa przenoszonego przez kontakt z zakażoną krwią i występuje tylko u osób już chorujących na WZW typu B. Wirus odpowiedzialny za WZW typu E, tak jak w przypadku WZW typu A, przenosi się przez spożycie skażonego pokarmu lub wody.

źródło

 

World Hepatitis Alliance

World Hepatitis Alliance (WHA) jest organizacją pozarządową (NGO) prowadzoną przez pacjentów i dla pacjentów. WHA zrzesza ponad 230 członkowskich grup pacjenckich z 81 państw – jest światowym liderem podejmującym działania mające na celu eliminację wirusowego zapalenia wątroby jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Jej celem jest współpraca z rządami, grupami pacjenckimi i innymi ważnymi partnerami, wspieranie pacjentów i nagłaśnianie ich wypowiedzi, zwiększanie świadomości wagi problemu, jakim jest występowanie wirusowego zapalenia wątroby, oraz pomoc we wdrożeniu takich kompleksowych strategii walki z wirusowym zapaleniem wątroby, które cechują się znacznymi środkami zapobiegawczymi oraz dostępem do osiągalnej diagnostyki i leczenia. Fundacja Gwiazda Nadziei od 2010 r. jest aktywnym członkiem World Hepatitis Alliance.

 

worldhepatitisalliance.org