Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day) obchodzony 28 lipca 2013 r. był kolejną okazją do mówienia o wirusowym zapaleniu wątroby i problemach osób zakażonych. Na całym świecie obchodzony był na różne sposoby, przez organizację imprez, targów zdrowia, akcji darmowych badań, konferencji, seminariów, wycieczek rowerowych, marszów protestacyjnych, protestów, kampanii fotograficznych… Idea Światowego Dnia WZW rozpowszechniana był w lokalnych i krajowych mediach w postaci artykułów, wywiadów i raportów. Tegoroczne obchody były jak dotąd najhuczniej obchodzonym dniem World Hepatitis Day. Raport z wydarzeń, które miały miejsce w 126 krajach znajduje się pod adresem: http://www.worldhepatitisalliance.org/files/worldhepatitisalliance/downloads/World 20Hepatitis 20Day 20- 20Summary 20Report/Wrap 20up 20report 202013 20final.pdf . Działania polskiej grupy zostały ujęte na 134 stronie tego raportu.

Próba pobicia Rekordu Guinessa
W tym roku część krajów uczestniczących w obchodach Światowego Dnia WZW przyłączyło się do próby pobicia ustanowionego w 2012 r. Rekordu Guninessa. W 2012 roku rekord ten ustanowiło 12 588 osób wykonujących jednocześnie gest zasłonięcia oczu, uszu a następnie ust - symbolu trzech mądrych małpek pragnących przekazać: nie widzę, nie słyszę, nie mówię…. W 2013 r. rekord został pobity dzięki 26 204 osobom, które dokładnie 28 lipca 2013 roku w różnych regionach świata, w trakcie ponad 60 lokalnych wydarzeń, zaangażowało się w wykonanie tego gestu.

Pobicie tego rekordu jest niesamowitym osiągnięciem. Organizatorzy kampanii pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu. World Hepatitis Alliance przesłała Fundacji "Gwiazda Nadziei" certyfikat z podziękowaniami.
Fundacja "Gwiazda Nadziei" również kieruj podziękowania wszystkim osobom, organizacjom i firmom, które przyczyniły się do tego, iż Polska mogła zaistnieć w tym wydarzeniu i przyłączyć się do sukcesu.