Ruszyła akcja bezpłatnych badań, skierowana do mieszkańców powiatu mikołowskiego w ramachrealizacji programu profilaktyki wczesnego wykrywania zakażenia wirusem HCV pn. "HCV – skryta epidemia". Akcja finansowana jest z budżetu Powiatu Mikołowskiego a jej realizatorem jest Fundacja "Gwiazda Nadziei". Patronat honorowy nad akcją objął Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.


Mieszkańcy powiatu mikołowskiego od dnia 1 września w wybranych placówkach na terenie powiatu oraz w laboratoriach DIAGNOSTYKA w Katowicach i Tychach będą mogli wykonać nieodpłatnie badanie anty-HCV. Akcja potrwa do wykorzystania puli testów (przygotowano ponad 700 badań a organizatorzy nie wykluczają zwiększenia tej liczby).
Program skierowany jest do młodzieży i dorosłych. Warunkiem wykonania testu jest okazanie podczas rejestracji do badania dokumentu /ze zdjęciem/ potwierdzającego stałe zameldowanie na terenie powiatu. Osoby niepełnoletnie aby skorzystać z badania zobowiązane są do przyjścia z rodzicem lub opiekunem.


Fundacja "Gwiazda Nadziei" jest jednym z partnerów kampanii "Cichy Zabójca WZW C – działa w ukryciu Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu" zainicjowanej w 2010 roku przez Polską Grupę Ekspertów HCV, Fundację "Gwiazda Nadziei" i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" przy wsparciu firmy Roche Polska. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C poprzez wskazanie na powszechność sytuacji, w których może dojść do zakażenia oraz mobilizacja Polaków do wykonywania testów na obecność wirusa HCV we krwi.


Więcej informacji na stronie www.wzwc.plWirusowe zapalenie wątroby typu C zwane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo. Do zakażenia może dojść w trakcie każdego naruszenia ciągłości tkanek, zarówno w czasie zabiegów medycznych, jak i nie medycznych, np. podczas wizyty u kosmetyczki, stomatologa czy w salonie fryzjerskim. Jedynym skutecznym sposobem walki z WZW C jest wczesne wykrycie choroby, poprzez wykonanie prostego badania krwi na obecność przeciwciał anty-HCV i rozpoczęcie leczenia w jak najwcześniejszym stadium.    
Szacuje się, że w Polsce wirusem HCV jest zarażonych około 700 tysięcy Polaków, przy czym do tej pory wirusa wykryto tylko u około 55 tysięcy osób. Pokazuje to jak wiele osób nie wie, że jest zakażonych.


W diagnostyce wirusa HCV bardzo ważne jest jego wczesne wykrycie, gdyż istotnie zwiększa to szansę skutecznego wyleczenia.


Wirus HCV przez dziesięciolecie nie daje żadnych objawów i stąd bardzo trudno zorientować się, że dana osoba jest nim zakażona. Najczęściej dochodzi do jego wykrycia wówczas, gdy poczynił już ogromne spustoszenia w organizmie i doszło do marskości lub raka wątroby.


Zaleca się, aby badania w kierunku wykrycia HCV przeprowadzić u osób, u których wykonywano zabiegi chirurgiczne lub drobne zabiegi jak pobranie krwi czy kolczykowanie, u osób którym wykonano przetoczenie krwi przed 1993 rokiem lub podawano preparaty krwiopochodne, u klientów gabinetów kosmetycznych i stomatologicznych.