Poziom finansowania programów lekowych w naszym kraju po części uzależniony jest od decyzji poszczególnych Dyrekcji Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Stąd między innymi wynikają istniejące od zawsze dysproporcje w dostępie do leczenia (zróżnicowany czas oczekiwania na terapie).

We wrześniu 2016 r. Fundacja Gwiazda Nadziei skierowała imienne pisma do wszystkich Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do wszystkich Wojewodów naszego kraju, w których apelowała o zwiększenie finansowania leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C ze środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania terapii bezinterferonowych.

W pismach staraliśmy się naświetlić sytuację osób oczekujących na leczenie w danym województwie. Zwróciliśmy uwagę na fakt, iż zakażenie wirusem HCV to nie tylko problem zdrowotny ale i społeczny. Osoby zakażone żyją w ogromnym stresie o bezpieczeństwo swoich bliskich, zdając sobie sprawę z tego, iż są rezerwuarem wirusa, który zmienia życie i powoduje wykluczenie społeczne.  

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi, które napłynęły do Fundacji. Wynika z nich, iż spotkaliśmy się ze zrozumieniem. Padło wiele obietnic i słów wsparcia, szczególnie ze strony Wojewodów. Będziemy obserwowali jak zostaną one zrealizowane.


NFZ DOLNOŚLĄSKI
NFZ DOLNOŚLĄSKI
NFZ LUBELSKI
NFZ LUBELSKI
NFZ LUBUSKI1
NFZ LUBUSKI1
NFZ LUBUSKI2
NFZ LUBUSKI2
NFZ LUBUSKI3
NFZ LUBUSKI3
NFZ ŁÓDZKI
NFZ ŁÓDZKI
NFZ MAŁOPOLSKI1
NFZ MAŁOPOLSKI1
NFZ MAŁOPOLSKI2
NFZ MAŁOPOLSKI2
NFZ MAZOWIECKI1
NFZ MAZOWIECKI1
NFZ MAZOWIECKI2
NFZ MAZOWIECKI2
NFZ OPOLSKI
NFZ OPOLSKI
NFZ PODKARPACKI
NFZ PODKARPACKI
NFZ PODLASKI
NFZ PODLASKI
NFZ POMORSKI1
NFZ POMORSKI1
NFZ POMORSKI2
NFZ POMORSKI2
NFZ ŚLĄSKI1
NFZ ŚLĄSKI1
NFZ ŚLĄSKI2
NFZ ŚLĄSKI2
NFZ ŚLĄSKI3
NFZ ŚLĄSKI3
NFZ ŚWIĘTOKRZYSKI
NFZ ŚWIĘTOKRZYSKI
NFZ WIELKOPOLSKI1
NFZ WIELKOPOLSKI1
NFZ WIELKOPOLSKI2
NFZ WIELKOPOLSKI2
NFZ WIELKOPOLSKI3
NFZ WIELKOPOLSKI3
Wojewoda Dolnośląski
Wojewoda Dolnośląski
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Wojewoda Lubelski1
Wojewoda Lubelski1
Wojewoda Lubelski2
Wojewoda Lubelski2
Wojewoda Lubuski1
Wojewoda Lubuski1
Wojewoda Lubuski2
Wojewoda Lubuski2
Wojewoda Mazowiecki
Wojewoda Mazowiecki
Wojewoda Opolski
Wojewoda Opolski
Wojewoda Podkarpacki
Wojewoda Podkarpacki
Wojewoda Śląski
Wojewoda Śląski
Wojewoda Świętokrzyski
Wojewoda Świętokrzyski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski1
Wojewoda Warmińsko-Mazurski1
Wojewoda Warmińsko-Mazurski2
Wojewoda Warmińsko-Mazurski2
Wojewoda Wielkopolski
Wojewoda Wielkopolski
Wojewoda Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski