Raport Hep-Core 2016 - Monitorowanie wdrażania zaleceń dotyczących zasad postępowania w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz C na terenie Europy.

 

W każdym kraju działają organizacje pacjentów z chorobami wątroby. W odpowiedzi na potrzebę europejskich organizacji, skupionych wokół chorób wątroby, ich chęci podzielenia się doświadczeniami, dotyczącymi często bardzo odmiennych metod działania, w czerwcu 2004 roku 13 grup pacjentów z 10 krajów Europy oraz basenu Morza Śródziemnego utworzyło Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Wątroby (ang. European Liver Patients Association, ELPA).  ELPA rozpoczęła oficjalnie działalność 14 kwietnia 2005 roku w Paryżu we Francji podczas dorocznej konferencji International Liver Conference of the European Association for the Study of the Liver (EASL). Obecnie zrzesza 35 grup pacjentów z 27 krajów z Europy, jak również Egiptu oraz Izraela. Od 2013 r. jej członkiem jest również Fundacja Gwiazda Nadziei.

Wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (w tym Polska) zobowiązały się do stosowania się do Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Globalnej strategii WHO dotyczącej działań sektora opieki zdrowotnej w odpowiedzi na wirusowe zapalenie wątroby w latach 2016–2021.  ELPA podjęła się wysiłku monitorowania tych działań w poszczególnych krajach.

W tym celu stworzyła Hep-Core, unikalne narzędzie prowadzone przez pacjentów służące do  monitorowania, którego zadaniem jest porównywanie sytuacji związanej z diagnozowaniem i leczeniem WZW w poszczególnych krajach.

Pod tym linkiem znajduje się oryginalna treść Raportu Hep-CORE 2016 Monitorowanie wdrażania zaleceń dotyczących zasad postępowania w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz C na terenie Europy. Zaś poniżej, za zgodą ELPA, udostępniamy tłumaczenie raportu na język polski. Mamy nadzieję, ze publikacja ta będzie ciekawą lekturą dla osób interesujących się sytuacją pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby w krajach europejskich.

(RAPORT)

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Wątroby The 2016 Hep-CORE Report, Bruksela: ELPA, 2017 r.