W styczniu i lutym 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty dla koordynatorów programu edukacyjnego "Znamię! Znam je?" z terenu województwa śląskiego i świętokrzyskiego

Program ten realizowany jest przez Fundację Gwiazdę Nadziei w partnerstwie z Wojewódzką Inspekcją Sanitarną, pod merytorycznym nadzorem Akademii Czerniaka oraz honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. W warsztatach wzięło udział kolejnych 200 koordynatorów programu z terenu województwa śląskiego i świętokrzyskiego, którzy wyposażeni w zaktualizowane materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, plakaty i ulotki) ruszyli do szkół by edukować młodzieży pod kątem wczesnej diagnostyki czerniaka. Koordynatorzy przekażą uczniom wiedzę na temat tego jak oglądać swoje ciało i kontrolować niepokojące znamiona skórne, wytłumaczą dlaczego tak ważne jest używanie kremów z wysokimi filtrami na wakacjach i noszenie okularów przeciwsłonecznych, przekonają do korzystania z profilaktycznych wizyt w gabinecie lekarza dermatologa.

Każdego roku w Polsce onkolodzy odnotowują 2 500 – 3 000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki. Niestety blisko 40% chorych umiera z powodu tego nowotworu, gdyż zbyt późno trafia do lekarzy. Tymczasem wcześnie wykryty czerniak jest bardzo łatwo uleczalny. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w zmianie stylu życia jaka nastąpiła w ostatnich kilku dziesięcioleciach – większa popularyzacja solariów i moda na opaloną skórę. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zapadalność na czerniaka w Polsce wzrosła do 300%. Przyczyną jest wciąż niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka.

warsztaty dla nauczycieli

warsztaty dla nauczycieli 2

warsztaty dla nauczycieli 3

Warsztaty programu edukacyjnego "Znamię! Znam je?" odbywały się dzięki wsparciu partnera