Obecność na liście leków refundowanych wszystkich najnowocześniejszych terapii, stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, może nie potrwa długo. Wszystko przez Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2017 r. nr 42/2017/DGL (link do dokumentu), które może odebrać dostęp do najnowszych metod leczenia, gdyż zakłada wprowadzenie przetargu centralnego na jeden wybrany lek dla chorych na WZW C (genotyp 1b). Pacjenci zrzeszeni w Koalicji Hepatologicznejoraz lekarze alarmują, że Zarządzenie odbiera pacjentom i lekarzom to, co dał im Minister Zdrowia: możliwość wyboru optymalnej terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Od kiedy ukazał się projekt Zarządzenia Prezesa NFZ, Fundacja Gwiazda Nadziei uczestniczyła w wielu spotkaniach, apelują aby nie robić tutaj żadnych modyfikacji, żeby to lekarze mogli decydować którą terapią leczyć pacjenta, aby wszystkie cztery najnowsze terapie były dostępne.

Wypowiedź Barbary Pepke, Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei dla TV NEWSRM

Poniżej skany pisemnych wystąpień do: Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, do posłów.

Uwagi do Projektu Zarzqdzenia Prezesa NFZ zmieniajqcego zarządzenie Nr 66/2016/DGL

Premier B. Szydło

Pełnomocnik rządu ds. Równego Traktowania

Recznik Praw Pacjenta

Poseł A. Krupka

Poseł K. Ostrowski