Kontakty do członków Koalicji Hepatologicznej

Organizacja

Nazwiska

www

Gwiazda Nadziei

Barbara Pepke

www.gwiazdanadziei.pl

Forum HepatitisC.pl

Włodzimierz Ferdek

www.noweleki.hepatitisc.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Sławomir Janus

www.liver.pl

Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na tle wirusowym SOS WZW

Teresa Palacz

Tomasz Kozerawski

www.sos-wzw.pl

Stowarzyszenie Życie po przeszczepie

Robert Kucharski

www.przeszczep.pl