Historia Sławomira

Urodziłem się w 1974 roku. Moja choroba zaczęła się częstymi krwotokami z nosa, w czwartej klasie szkoły podstawowej w 1995 roku. Zostałem wtedy skierowany do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Tam rozpoznano u mnie WZW t B w 1995 roku, w tym samym roku po przeprowadzonej diagnostyce stwierdzono dysplazje prawej nerki i kompensacyjny przerost lewej nerki. W 1997 roku rozpoznano u mnie marskość wątroby.
W wieku 15 lat po zmianie miejsca zamieszkania zgodnie z rejonizacją zostałem skierowany przez Poradnie Hepatologiczna w Kielcach celem diagnostyki splenomegalii do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie potocznie zwanego Prokocimiem.
Tam potwierdzono diagnozę szpitala w Kielcach oraz stwierdzono nadciśnienie wrotne z obecnością żylaków przełyku.
W celu ligacji żylaków przełyku w 1999 roku zostałem skierowany do Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, gdzie dokonano trzykrotnej ligacji żylaków przełyku w latach 1999, 2001 i 2001. Ostatni zabieg endoskopowego opaskowania żylaków przełyku powikłany był krwawieniem z przewodu pokarmowego. Z powodu marskości wątroby powikłanej nadciśnieniem wrotnym proponowano mi leczenie transplantacyjne jednak zarówno ja jak i moi rodzice nie wyrażali zgody. W związku z brakiem zgody na transplantacje, a także ukończeniem 18 lat wypisano mnie z IP CZD zalecając dalsze leczenie w Poradni Hepatologicznej dla dorosłych w moim regionie.
Do chwili obecnej leczyłem się w Poradni Hepatologicznej w Krakowie na ul. Śniadeckich, a także w Miechowie.
Od 2011 roku przebywam pod stała opieką Wojewódzkiego Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii Pododdział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii znajdujący się na terenie Krakowskiego Szpital Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tutaj wyraziłem zgodę na kwalifikację do przeszczepu wątroby. Rozpoczęto u mnie leczenie przeciwwirusowe i przeciw zakrzepowe.
Mam ustalona wizytę w Poradni Transplantacyjnej we Wrocławiu, a następnie będą przeprowadzone dalsze badania w celu kwalifikacji do przeszczepu wątroby i przeszczep.  

ROZPOZNANE U MNIE CHOROBY :  

  • Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta,
  • Marskość wątroby zdekompensowana,
  • Nadciśnienie wrotne,
  • Dysproteinemia,
  • Żylaki przełyku,
  • Splenomegalia,
  • Wodobrzusze,
  • Małopłytkowośc,
  • Aplazja prawej nerki,
  • Anemia.

DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA WSPARCIE NAWET TO DUCHOWE Z WYRAZAMI SZACUNKU
SŁAWOMIR