W trakcie kwietniowego spotkania "Dialogu dla Zdrowia" na wniosek Koalicji Hepatologicznej poruszany został temat dostępu do nowych bezinterferonowych terapii w leczeniu zakażeń wirusem HCV.

"Dialog dla Zdrowia" jest formą współpracy Ministerstwa Zdrowia z polskimi organizacjami pozarządowymi, reprezentującymi wybrane grupy pacjentów. W trakcie comiesięcznych spotkań przedstawiciele Ministerstwa dyskutują z liderami organizacji parasolowych na temat systemowych problemów polskiej opieki zdrowotnej. W dyskusji tej Koalicję Hepatologiczną najczęściej reprezentuje Lider Koalicji Barbara Pepke oraz Prezes Fundacji Transplantacja OK! Pani Magdalena Kożuchowska. W kwietniowym "Dialogu…" uczestniczyli: Cezary Cieślukowski - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia oraz Artur Fałek  - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. W trakcie tego spotkania na wniosek Koalicji Hepatologicznej poruszony został temat dostępu polskich pacjentów do nowych metod leczenia. Dyrektor Artur Fałek poinformował wszystkich zebranych, iż w Ministerstwie Zdrowia aktualnie toczą się prace nad kilkoma wnioskami o objęcie refundacją nowych terapii, których wprowadzenie do programu leczenia WZW C dokona dużego przełomu w leczeniu osób zakażonych wirusem HCV. Ministerstwo przewiduje, iż terapie bezinterferonowe zostaną udostępnione polskim  pacjentom już jesienią bieżącego roku.

Jest to wspaniała informacja dla wszystkich chorych zakażonych wirusem HCV, a w szczególności dla tych,  którzy nie mogą być leczeni obecnie dostępnymi terapiami ze względów medycznych, bądź na te terapie nie odpowiedzieli.