19 lutego 2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazał się Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2014 r.

www2.mz.gov.pl

Wynika z niego, ich po wielu latach oczekiwania chorzy na wirusowe zapalenie wątroby typu B doczekali się dostępu do nowych, bezpiecznych terapii.

fragment obwieszczenia:

2)

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii:

g) w ramach programu lekowego: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B wprowadzono istotne zmiany włączając do I linii leczenia analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi pacjentów z ujemnym antygenem HBeAg(-) dwa nowoczesne leki zawierające entekavir (1 kod EAN) i tenofovir (1 kod EAN), które dotychczas były dostępne dopiero w II linii leczenia.

 

Ponadto na liście leków refundowanych znajdzie się  immunoterapia w leczeniu czerniaka skóry.

fragment obwieszczenia:

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1)

Zwiększy się dostępność do leczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii:

a)

refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający ipilimumab (2 kody EAN) w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie. Dzięki wprowadzeniu ipilimumabu do leczenia w ramach programu lekowego pacjenci z czerniakiem, którzy nie mają mutacji w genie BRAF V600, uzyskają znacznie szerszy dostęp do terapii.