Nowa metoda leczenia nieoperacyjnych guzów wątroby –
radioembolizacja za pomocą Y90-SIR-Spheres

 

NOWA METODA LECZENIA NIEOPERACYJNYCH GUZÓW WĄTROBY - RADIOEMBOLIZACJA ZA POMOCĄ Y90-SIR-SPHERES

www.medexpress.pl

 

NOWOCZESNE METODY LECZENIA PIERWOTNYCH I PRZERZUTOWYCH NOWOTWORÓW WĄTROBY - PREZENTACJA
autorzy prezentacji:
dr n. med. Mirosław L. Nowicki
prof. dr hab.med. Jarosław B. Ćwikła

www.infozdrowie.org

www.infozdrowie.org

 

Opinia Rady Przejrzystości nr 66/2013z dnia 25 marca 2013r. w sprawie oceny zasadności dalszego finansowania świadczenia:
"Selektywna wewnętrzna terapia radioizotopowa z zastosowaniem 90Y mikrosfer (SIR-Spheres)"

www.aotm.gov.pl