Od 9 do 21 kwietnia 2016 r. na kanałach Telewizji Polskiej emitowane są spoty kampanii świadomościowej prowadzonej przez Gwiazdę Nadziei pt.: „Zbadaj się! Bądź świadomy!”.

Patronat honorowy nad kampanią objęły: Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz Koalicja Hepatologiczna. Jej celem jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat wirusów HBV i HCV oraz zachęcenie  do regularnych badań i profilaktyki w kierunku WZW.

Spoty edukacyjne, informujące o drogach transmisji wirusów HBV i HCV emitowane będę są na kanałach: