12 maja 2016 r. Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki pochylił się nad zagadnieniem związanym z rolą lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zwalczaniu zakażeń HCV w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział: parlamentarzyści, Profesor Waldemar Halota, Profesor Krzysztof Tomasiewicz oraz przedstawiciele Koalicji Hepatologicznej, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wystąpienia oraz towarzysząca im dyskusja skupiona była głównie na problemie ograniczonego dostępu do diagnozowania zakażeń wirusem HCV. Eksperci oraz przedstawiciele organizacji pacjentów starali się uświadomić zebranym, iż nie można oszczędzać na wykrywaniu i leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C gdyż leczenie późnych następstw w postaci marskości, nowotworu oraz transplantacji wątroby są o wiele kosztowniejsze. Pomijając już czynnik czysto ludzki, bo stosownym podejściem można uratować w Polsce zdrowie i życie tysiąca osób rocznie.

WYLECZENIE ZAKAŻENIA HCV TO NIE KOSZT,

TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA !!!

Mamy wybór:

możemy wydawać środki na leczenie nowotworu, na transplantacje wątroby …

albo podjąć skuteczną walkę z epidemią HCV już dziś.

 

Agenda spotkania:

 

 1. Prezentacja aktualnego stanu opieki nad pacjentem z WZW C - przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.
 2. „Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C – ranga zagrożenia” – prof. Waldemar Halota, Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV
  • Co to jest WZW C i jaka jest jego skala zagrożeń?
 3. „Szanse eliminacji zakażeń WZW C w Polsce i ich uwarunkowania” – prof. Krzysztof Tomasiewicz, Polska Grupa Ekspertów HCV
  • Jakie są warunki eliminacji zakażenia WZW C w Polsce w świetle dotychczasowych działań
 4. Prezentacja raportu „System Opieki nad Pacjentem z WZW C” – Barbara Pepke, Lider Koalicji Hepatologicznej;
 5. Dyskusja:
  • WZW C wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia – Prof. Waldemar Halota;
  • Czy eradykacja WZW C w Polsce jest możliwa? – Prof. Krzysztof Tomasiewicz;
  • Przedstawienie postulatów pacjentów oraz środowiska ekspertów nt. rozszerzenia diagnostyki WZW C w Polsce – Barbara Pepke;

Transmisja z posiedzenia

Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament
Parlament