Z myślą o poprawie sytuacji pacjentów cierpiących na WZW typu C, Koalicja Hepatologiczna przygotowała raport pt.: „System Opieki nad Pacjentami z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C”. Przedstawiamy w nim najważniejsze problemy w diagnozowaniu i leczeniu WZW C.

Dzięki intensywnym działaniom Koalicji Hepatologicznej i Polskiej Grupy Ekspertów HCV, przy wsparciu szerokiego grona parlamentarzystów, w 2015 r. pacjenci uzyskali dostęp do innowacyjnego leczenia zgodnego z wytycznymi międzynarodowych towarzystw medycznych. To był duży krok dla poprawy sytuacji pacjentów cierpiących na WZW C. Dziś chcemy kontynuować nasze działania, a raport jest punktem wyjścia do dalszej pracy.

Liczba pacjentów zakażonych wirusem HCV w Polsce wynosi ponad 230 tysięcy. Jedynie co siódmy zdaje sobie sprawę ze swojego stanu zdrowia. Polscy pacjenci diagnozowani są bardzo późno. 30% z nich w momencie diagnozy ma już 3-ci lub 4-ty stopień włóknienia wątroby (4-ty stopień oznacza marskość). Problemem w zapewnieniu odpowiedniej diagnozy są w dalszym ciągu długie kolejki pacjentów oczekujących na pierwszą wizytę u specjalisty. Co prawda, badania umożliwiające wykrycie WZW typu C są finansowane przez NFZ w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak w wielu miejscach w Polsce czas oczekiwania na nie wynosi pół roku. Około 30 000 pacjentów w całej Polsce aktualnie czeka na terapię przeciwwirusową.

Koniecznym jest zapewnienie stabilnego finansowania programu leczenia WZW C co najmniej na poziomie gwarantującym sukcesywny wzrost dostępu do świadczenia. Uznanie WZW C za priorytet i zwiększenie w widoczny sposób środków finansowych NFZ przeznaczonych na jego leczenie może przyczynić się do całkowitej eradykacji zakażenia wirusem HCV w Polsce. Cel ten wydaje się być osiągalny dzięki wdrożeniu schematu diagnozowania i leczenia na adekwatnym do potrzeb poziomie.

W poniższym raporcie Koalicja Hepatologiczna opisała przykłady rozwiązań nad którymi warto się pochylić aby usprawnić diagnozowanie i leczenie chorych na WZW C.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i wskazanymi przez nas obszarami, które wymagają poprawy.

 

Raport Koalicji Hepatologicznej