Zaproszenie na konferencję
dla nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagogów, wychowawców, opiekunów oraz koordynatorów szkolnych i powiatowych realizujących programy profilaktyczne z terenu województwa śląskiego
29 października 2013 r. - Sala Sejmu Śląskiego,
Katowice ul. Jagiellońska 25 (wejście od ulicy Lompy)
pod nazwą: " Profilaktyka chorób nowotworowych w szkołach"

Program konferencji:

900-930 Rejestracja uczestników
930-940 Otwarcie konferencji
Prezes Fundacji "Gwiazda Nadziei" Barbara Pepke
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik

940-1000 Programy profilaktyki nowotworowej realizowane w ramach Śląskiego
Projektu "Zdrowe dziecko - zdrowy dorosły - zdrowa rodzina"

Lek. med. Grzegorz Hudzik Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

1000-1030 Nowotwory złośliwe najpoważniejszy problem zdrowia publicznego w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła Kierownik Zakładu Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

1030-1100 Pojęcie i biologia nowotworów. Czynniki ryzyka powstawania nowotworów złośliwych z uwzględnieniem wirusowego podłoża raka wątroby i raka szyjki macicy
lek. Marta Mianowska-Malec Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach

1100 -1120 Przerwa na poczęstunek i wypełnienie ankiet konkursowych
1120-1150 Diagnostyka chorób nowotworowych. Rola nauczyciela w edukacji onkologicznej w szkołach
lek. Piotr Wojcieszek Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach

1150-1205 Czerniak skóry - najbardziej agresywny nowotwór złośliwy skóry.
lek. Marta Mianowska-Malec Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

1205-1220 Kodeks Walki z Rakiem
lek. Piotr Wojcieszek Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach

1220-1240 Wybierz życie - Pierwszy krok - 5 lat doświadczeń w realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV w szkołach
mgr Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet

1240-1310 Doświadczenia własne z realizacji programu Wybierz życie - Pierwszy krok
Koordynatorzy szkolni ze szkół woj. śląskiego


Konferencja współfinansowana jest z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego w dziedzinie Promocji i Ochrony Zdrowia: "Upowszechnianie  wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród mieszkańców województwa śląskiego" w 2013 r.