6 i 7 lutego 2017 r. w Warszawie, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny odbyła się konferencja zamykająca projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Celem głównym Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Polecamy do zapoznania się z publikacją pt.: PROJEKT KIK/35 „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV” JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ W ZDROWIU PUBLICZNYM NA RZECZ OGRANICZENIA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W POLSCE”, zawierającą doświadczenia i osiągnięcia, jak również wnioski oraz działania rekomendowane do wdrożenia w celu ograniczenia liczby osób zakażonych HCV w populacji Polskiej.

Publikacja ta stanowi kompleksowe powiązanie zagadnień teoretycznych z działaniami praktycznymi realizowanymi w skali ogólnokrajowej w ramach zwartej struktury organizacyjnej Projektu KIK/35 finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministra Zdrowia. Z tego względu może ona być źródłem wiedzy nie tylko teoretycznej lecz też praktycznej dla osób planujących podobne projekty w obszarze zdrowia publicznego w Polsce.

Publikacja dostępna jest na stronie http://www.jestemswiadom.org/publikacja-podsumowujaca-dzialania-i-osiagniecia-projektu-kik35-zapobieganie-zakazeniom-hcv/

W ciągu dwóch dni w konferencji bezpośrednio uczestniczyło ponad 300 osób, a całe wydarzenie było transmitowane na żywo poprzez stronę internetową www.jestemswiadom.org oraz fanpage’u kampanii na Facebooku. Jedna z debat poświęcona była ocenie obecnego systemu opieki zdrowotnej nad pacjentem zakażonym wirusem HCV w Polsce. Do udziału w dyskusji została zaproszona Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, Lider Koalicji Hepatologicznej – Barbara Pepke. Wśród uczestników konferencji znaleźli się również inni przedstawiciele Koalicji Hepatologicznej: Prezes Fundacji Transplantacja OK - Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska.

https://www.facebook.com/hcvjestemswiadom/

Eksperci Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” podkreślili, że liczba osób przewlekle zakażonych HCV w Polsce wynosi według szacunków około 165 tys., ale przyjąć należy, że może ona sięgać nawet 200 tys. Ponadto, blisko 80% zakażonych HCV w Polsce nie wie o tym, że rozwija się u nich wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW-C). Choroba rozwija się często przez wiele lat w ukryciu. Do potwierdzenia zakażenia konieczne jest przeprowadzenie badania diagnostycznego w kierunku HCV. Przeciw WZW-C nie można się zaszczepić, ale możliwe jest już skuteczne, pełne wyleczenie. Zwrócono uwagę na potrzebę aktualizacji wiedzy pracowników zawodów medycznych w zakresie epidemiologii HCV i dostępnych, nowoczesnych terapii WZW-C.

Informacje o czynnikach ryzyka sprzyjających zakażeniu HCV, diagnostyce i leczeniu WZW-C znajdą Państwo na stronie www.jestemswiadom.org. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, bo zakażenie HCV może dotyczyć każdego z nas, kto kiedykolwiek miał przeprowadzane zabiegi medyczne lub upiększające z naruszeniem ciągłości skóry.

Na profilu HCV Jestem Świadom dostępne są obszerne filmowe relacje z przebiegu konferencji.

Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Dr Cholewińska
Dr Cholewińska
Dr Rosińska
Dr Rosińska
Dr Tomasiewicz
Dr Tomasiewicz
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
Prezentacja dr Gierczyńskiego
Prezentacja dr Gierczyńskiego
Prezentacja Prof. Flisiaka
Prezentacja Prof. Flisiaka
Prezentacja Prof. Flisiaka
Prezentacja Prof. Flisiaka
Prezentacja Prof. Flisiaka
Prezentacja Prof. Flisiaka

Źródło jestemswiadom.org