Fundacja Gwiazda Nadziei nieustanie zabiega o poprawę dostępu do diagnozowania i leczenia osób zakażonych wirusami HCV i HBV. Zaniepokojeni zapowiedzią zmian zasad leczenia WZW C w Polsce, które mogą doprowadzić do wykluczenia możliwości wyboru optymalnej terapii dla danego pacjenta przez lekarza prowadzącego, nieustannie prowadzimy korespondencję z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Poniżej zamieszczamy skany przykładowych kolejnych pism Koalicji Hepatologicznej do decydentów oraz odpowiedzi Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

KH 29.06.2017

RPP 07.07.2017

MZ 11.07.2017

KH 14.07.2017

MZ 27.07.2017

NFZ 28.07.2017

MZ.08.08.2017

KH 16.08.2017

Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia oraz Prezes NFZ w ostatnim czasie informowali naszą organizację o decyzji przesunięcia terminu obowiązywania wspólnego zakupu leków dla wybranych pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C na 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu leczenie WZW C w Polce będzie odbywało się wg. starych zasad.

Ministerstwo Zdrowia oraz Prezes NFZ zapewniają, że wszystkie działania dotyczące terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C, podejmowane zarówno przez Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, mają na celu zmniejszenie kolejki pacjentów oczekujących na leczenie w programie lekowym, ”Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” oraz umożliwienie objęcia leczeniem w ramach przedmiotowego programu lekowego jak największej liczby pacjentów w ramach ograniczonych środków publicznych przeznaczonych na refundację.

Linki do wcześniejszych artykułów związanych z tematem planowanego zakupu centralnego leków stosowanych w terapii WZW C w Polsce:

Spotkanie Koalicji Hepatologicznej z Prezesem NFZ

Działania Fundacji w kwestii dostępu do terapii WZW C