Jednym z celów Gwiazdy Nadziei jest upowszechnianie wiedzy na temat zasad profilaktyki w zakresie zapobiegania i wykrywania chorób wśród młodzieży.

 Dzięki ośmioletniej współpracy z Inspekcją Sanitarną oraz ekspertami skupionymi w Akademii Czerniaka i Polskim Towarzystwie Hepatologicznym, udało się nam wyedukować blisko 400 000 uczniów w każdym z dwóch prowadzonych programów:

  „PODSTĘPNE WZW”  którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat wirusowego zapalenia wątroby A, B i C; uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV  oraz zagrożeń wynikających z zakażenia; pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób już zakażonych

 ZNAMIĘ! ZNAM JE? to program dotyczący wczesnej profilaktyki czerniaka skóry, którego celem jest uświadomienie młodzieży istotności samobadania skóry pod kątem zmian oraz jak ważna jest ochrona przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

 W roku szkolnym 2018/2019 w Gwiazda Nadziei wraz z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi dziewięciu województwa wyedukowała i wyposażyła kolejnych 1000 koordynatorów obu programów.

W programach edukacyjnych biorą udział szkoły z dziewięciu województw: śląskiego, pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, kujawsko -pomorskiego, opolskiego, łódzkiego i lubelskiego.

W każdym programie w tym roku szkolnym weźmie udział minimum 100 000 uczniów. Wszyscy uczniowie uczestniczący w lekcjach otrzymają ulotkę o czerniaku oraz zakładkę do książki z informacją o drogach szerzenia się wirusów zapalenia wątroby.

Koordynator programu, który nie mógł uczestniczyć w naszych warsztatach,  może skorzystać z elektronicznej wersji materiałów, dostępnej na stronie internetowej fundacji w zakładce "szkolenia".

Programy edukacyjne realizowane są dzięki współfinansowaniu partnerów wspierających:

 

 

Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019
Szkolenia edukacyjne 2019