25 lipca w Centrum Konferencyjnym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe z okazji Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby 2019 „Odnajdźmy Zaginione Miliony”

 

 Co roku, mniej więcej o tej samej porze Gwiazda Nadziei zaprasza dziennikarzy aby porozmawiać o sytuacji osób chorych na wirusowe zapalenia wątroby. W okolicach daty Światowego Dnia WZW, każdego roku obchodzonego 28-go lipca, podsumowujemy co udało się osiągnąć w tym obszarze terapeutycznym, jaka jest obecna sytuacja chorych i co możemy jeszcze zrobić, żeby  im pomóc.  

Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali prelegenci:

 • Małgorzata Pawłowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
 • Waldemar Halota – Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV
 • Robert Flisiak – Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

 oraz goście specjalni, którym sytuacja chorych na WZW nie jest obojętna:

 • dr Bogdan Wojtyniak – zastępca dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Urszula Mendera Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Liderzy organizacji pacjenckich skupionych w Koalicji Hepatologicznej.

Światowa Organizacja Zdrowia umieściła WZW wśród największych zagrożeń zdrowotnych na świecie, koło takich chorób, jak: malaria, gruźlica czy zakażenie HIV. Jednym z największych problemów w walce z WZW jest brak świadomości chorych na temat swojego zakażenia. Stowarzyszenie World Hepatitis Alliance szacuje, że na świecie żyje aż 290 mln (!) osób z WZW, z czego blisko 90% o tym nie wie. Co to oznacza? Po pierwsze im później wirus zostanie wykryty w organizmie, kiedy już dokonał trudnych do cofnięcia zmian, gorsze są rokowania dla chorego. Po drugie osoba nieświadomie zakażona może przekazywać wirusa dalej, powiększając grono chorych. Co możemy zrobić? Zdaniem WHA należy podjąć dwa podstawowe kroki. Nie ustawać w szerzeniu wiedzy nt. zakażeń wirusami zapalenia wątroby. Przestrzegać przed sytuacjami potencjalnie grożącymi zakażeniem, zachęcać do szczepień (w kontekście WZW typu B). Drugim z tych kroków, jest umożliwienie szerokiego dostępu do diagnostyki, która pomoże odnaleźć zaginione miliony nieświadomie zakażonych. „Odnajdźmy zaginione miliony” to po raz kolejny hasło tegorocznego Światowego Dnia WZW. Fundacja podpisuje się pod tymi postulatami WHA obiema rękami.

 W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia opracowała i przyjęła „Globalną strategię sektora zdrowia dotyczącą wirusowych zapaleń wątroby na lata 2016-2021”. Jej celem jest redukcja nowych zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby, szczególnie B i C, o 90% i zmniejszenie liczby zgonów z powodu WZW o 65%. Polska była jednym z 194 sygnatariuszy dokumentu. Nie można nie zauważyć zmian, jakie zaszły również w Polsce od tamtego czasu, jeśli chodzi o walkę z WZW, szczególnie WZW typu C, wywoływanym przez wirus HCV. Od kilku lat skuteczne niemal w 100% leki są dostępne i refundowane dla chorych. W większości placówek znacząco zmniejszyły się kolejki oczekujących do leczenia (w wielu placówkach pacjent otrzymuje leczenie od ręki). Ostatni projekt Ministra Zdrowia z 10 czerwca 2019 r. ws. szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, zwraca mocno uwagę na właściwą profilaktykę chorób zakaźnych, w tym zakażeń HCV, w miejscach, gdzie może dojść do przerwania ciągłości skóry. Widzimy te zmiany i bardzo je doceniamy. Liczby są jednak nieubłagane. Wskazują, że w Polsce zakażonych HCV, wywołującym WZW C jest blisko 150 000 osób. Aż 86% z nich o tym nie. Na WZW B, wywołanym wirusem HBV, mamy aż 500 000 zakażonych.

 W trakcie konferencji wręczyliśmy statuetki z podziękowaniami dla osób, które swoim działaniem przyczyniają się do eliminacji HCV w Polsce i podnoszenia  jakości życia pacjentów.
Wyróżnienia otrzymali:

 • Pani Profesor Małgorzata Pawłowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
 • Pan Profesor Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Pan Profesor Waldemar Halota, Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV
 • Pan Profesor Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
 • Pan Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny
 • Urszula Mendera Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Magdalena Sroczyńska- Kożuchowska – Prezes Fundacji Transplantacja OK!

oraz nieobecni na spotkaniu

 • Pan Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
 • Pan Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Pan Andrzej Jacyna, były Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Pan Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

Sponsorem wydarzenia była firma Abbvie.

Tutaj możesz obejrzeć zarejestrowane nagranie filmowe całego wydarzenia

 

Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019
Światowy Dzień WZW 2019