Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 23 października 2012 r. została podjęta przez parlamentarzystów sprawa zapobiegania zakażeniom HCV oraz  skutecznego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Do udziału w posiedzeniu zaproszona została Koalicja Hepatologiczna, którą reprezentowali: Barbara Pepke, Halina Nowakowska, Zbigniew Kostrzewski i Piotr Dłubak z Fundacji Gwiazda Nadziei oraz Magdalena Kożuchowska z Fundacji Transplantacja OK!

Ekspertów medycznych reprezentowała Polska Grupa Ekspertów HCV w składzie: prof. Waldemar Halota i prof. Robert Flisiak. Obecni byli również wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, Krajowy Konsultant w dziedzinie Chorób Zakaźnych dr hab. Andrzej Horban, przedstawiciele GIS i NIZP-PZH oraz prawie 40-tu posłów.                                                
            Podczas posiedzenia omawiano „Raport – Rekomendacje 2013-2014. Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wywołanego HCV) w Polsce", którego autorem jest Instytut Ochrony Zdrowia (pełna wersja raportu pod adresem http://www.ioz.org.pl/). Zdaniem ekspertów należy stworzyć narodowy program zapobiegania i zwalczania HCV, który skupiłby się na:
1. prewencji nowych zakażeń, czyli edukacji pacjentów i personelu medycznego,
2. zapobieganiu odległym następstwom WZW typu C (wczesna diagnostyka, badania przesiewowe),
3. eliminacji istniejących zakażeń (dostęp pacjentów do terapii trójlekowej).
              Podczas dyskusji posłanka Lidia Gądek podkreślała, że skuteczne leczenie może być wdrożone tylko w przypadku wczesnego rozpoznania, dlatego tak ważne są badania przesiewowe. "Wczesne wykrycie to profilaktyka dla osoby zakażonej, ale też profilaktyka rozprzestrzeniania" - zaznaczyła. Dodała, że obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zlecać badania w kierunku HCV, ale jego kosztami obciąża pacjenta. Prof. W. Halota podkreślał, że jeżeli nie wprowadzimy zmian w dostępie do badań anty-HCV to ostatni dziś zakażony HCV zostanie wykryty za 300 tysięcy lat, bo obecnie wykrywamy około 2000 zakażonych wirusem rocznie. Według szacunków rocznie dochodzi w Polsce do nowych zakażeń u 14 tysięcy osób. W trakcie posiedzenia Komisji wielokrotnie podkreślano brak jakichkolwiek rozwiązań systemowych związanych z prewencją i leczeniem następstw wirusa HCV.

      

 

Z kolei poseł Czesław Hoc ocenił, że zakażenia HCV to "bomba wirusowa z opóźnionym zapłonem". Jeżeli nie zareagujemy od razu, to później rachunek ekonomiczny będzie o wiele wyższy" - przekonywał. Zapowiedział przygotowanie dezyderatu do Ministerstwa Zdrowia ws. zwalczania zakażeń HCV. Dziś w Polsce mamy około 230 tysięcy osób z aktywną wiremią HCV, którzy nie są świadomi swojego zakażenia. Jeśli ich nie zdiagnozujemy i nie wyleczymy za kilka lat będziemy mieli ogromną ilość przypadków marskości i raka pierwotnego wątroby powiększoną o ogromne koszty społeczne i dramaty rodzinne. Prof. R. Flisiak podkreślał, że grzechem jest nierozpoznawanie ludzi zakażonych, gdy dziś mamy już skuteczne leczenie w postaci terapii trójlekowej. W Europie odnotowuje się 86 tys. zgonów rocznie z powodu HCV, to dwa razy więcej niż z powodu HIV.
Podczas posiedzenia wielokrotnie głos zabierali reprezentanci Koalicji Hepatologicznej: Barbara Pepke, Magdalena Kożuchowska i Piotr Dłubak. Zwracali oni uwagę na potrzebę powszechnego dostępu do diagnostyki, wprowadzenia badania anty-HCV do badań pracowniczych oraz zwiększenie środków na leczenie i udostępnienie pacjentom najnowszych terapii anty-HCV, gdyż nierozpoznane i nieleczone WZW typu C prowadzi do marskości, pierwotnego raka wątroby i przedwczesnej śmierci.
Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia było poprzedzone konferencją prasową, którą poprowadził Przewodniczący Bolesław Piecha (fot.2). Koalicjanci również zabrali głos i przedstawili najpilniejsze sprawy pacjentów w obecności mediów.
„Cicha epidemia HCV nie powinna nikogo uspokajać! Pieniądze zaoszczędzone na refundacji leków powinny zostać przekazane na rozwiązanie sprawy HCV" – taki powinien być morał tego spotkania.

Pełen przebieg obrad Sejmowej Komisji Zdrowia można obejrzeć w Internecie www.sejm.gov.pl


Publikacje, które pojawiły się w mediach:

RAPORT – wejdź -