Aktualności

PACJENCI NIE MOGĄ DŁUŻEJ JUŻ CZEKAĆ NA DOSTĘP DO NOWYCH TERAPII W LECZENIU WZW C
Fundacja "Gwiazda Nadziei" podejmuje liczne działania mające na celu poprawę sytuacji osób chorujących na wirusowe zapalenie wątroby w Polsce. 

Fundacja "Gwiazda Nadziei" została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację "Dbam o Zdrowie". Budżet projektu w wysokości 20 000 zł, z czego 10 000 zł pochodzi z Fundacji "Dbam o Zdrowie"

Zobacz wywiad

Ruszyła akcja "Test na HCV – prosty krok do zdrowia!" organizowana w partnerskiej współpracy Fundacji Gwiazda Nadziei oraz firmy AbbVie Polska Sp. z o.o. Honorowym patronatem akcję objęły: Polska Grupa Ekspertów HCV, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.  

Ela (ur. 1963 roku) choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wyniki wykonanej biopsji wykazały marskości wątroby ostatniego stopnia włóknienia - F4.
Z zawodu jest pracownikiem kolei (dyżurna ruchu). Pociągi to jej pasja, choć obecnie nie możliwa do realizowania z powodów zdrowotnych (od 2012 r. jest na rencie).

W dniu 24 kwietnia na Międzynarodowym Kongresie EASL (European Association for the Study of the Liver), który odbył się w Wiedniu w dniach 22-26 kwietnia 2015 r.  Fundacji Gwiazda Nadziei został przekazany oficjalny certyfikat członkostwa w ELPA (Europejskim Stowarzyszeniu Pacjentów z chorobami wątroby), którego to członkiem

9 maja 2015 r. odbył się kolejny zjazd organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze schorzeniami wątroby zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na tle wirusowym "SOS-WZW" w Częstochowie.

Od 1 maja 2015 r. w Polsce  nastąpiły pozytywne zmiany w leczeniu osób zakażonych wirusem HCV. Program lekowy "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C" udostępnił polskim pacjentom dotąd nierefundowany lek Olysio (symeprewir), którego zastosowanie w trójlekowej terapii z interferonem pegylowanym i rybawiryną