Aktualności

9 maja 2015 r. odbył się kolejny zjazd organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze schorzeniami wątroby zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na tle wirusowym "SOS-WZW" w Częstochowie.

Od 1 maja 2015 r. w Polsce  nastąpiły pozytywne zmiany w leczeniu osób zakażonych wirusem HCV. Program lekowy "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C" udostępnił polskim pacjentom dotąd nierefundowany lek Olysio (symeprewir), którego zastosowanie w trójlekowej terapii z interferonem pegylowanym i rybawiryną

14 kwietnia 2015 r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się IV Olimpiada wiedzy o wirusowym zapaleniu wątroby dla uczniów biorących udział w programie edukacyjnym  "Podstępne WZW". Współorganizatorami Olimpiady byli: Fundacja "Gwiazda Nadziei" oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Z inicjatywy Fundacji Gwiazdy Nadziei 21 kwietnia br. w Sejmie odbyła się konferencja "Epidemiologia, diagnostyka i terapia HCV" poświęcona zmianom w opiece nad pacjentami z WZW typu C. Brak dostępu do badań diagnostycznych, nowoczesnych terapii, ogromne koszty leczenia choroby

W trakcie kwietniowego spotkania "Dialogu dla Zdrowia" na wniosek Koalicji Hepatologicznej poruszany został temat dostępu do nowych bezinterferonowych terapii w leczeniu zakażeń wirusem HCV.

Relacja z konferencji naukowej "Epidemiologia, diagnostyka i terapia HCV" 21.04.2015 r. Warszawa Sejm RP

Gwiazda Nadziei przez trzy dni gościła na tegorocznym Kongresie Top Medical Trends w Poznaniu. Wydarzenie to każdego roku przyciąga do Poznania tysiące lekarzy rodzinnych, pragnących poszerzyć wiedzę niezbędną w codziennej praktyce lekarskiej.

19 marca 2015 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego, które w całości zostało  poświęcone tematyce epidemiologii, diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.