Aktualności


Echo dnia I Echo dnia II Panorama Teleexpress

W dniach  18 – 19  maja 2013r. w Wiśle odbyła się III Zjazd członków Koalicji Hepatologicznej na którym były wygłoszone prelekcje wybitnych lekarzy nt:

Zapraszamy na

Ogólnopolską pielgrzymkę ludzi związanych z przeszczepami
13 lipca 2013 roku, Kraków-Płaszów, ul. Saska 2c

24 maja br. rozpoczyna się Tydzień Świadomości Czerniaka. Tegoroczna edycja będzie prowadzona pod hasłem "Znamię! Znam je?" i ma zachęcić społeczeństwo do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem. Organizatorem Tygodnia jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Przyjęcie Gwiazdy Nadziei na członka European Liver  Patients Association nastąpiło w dniu  25 kwietnia 2013 r. na Walnym Zgromadzeniu w Amsterdamie.

Fundacja Gwiazda Nadziei laureatem tegorocznego Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! organizowanego przez Fundację Dbam o zdrowie

W dniu 24.04.2013r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kato- wicach, odbyła się II Olimpiada wiedzy dla uczniów biorących udział w programie edukacyjnym "Podstępne WZW". Olimpiadę zorganizowali wspólnie Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Fundacja Gwiazda Nadziei oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Koalicja Hepatologiczna apeluje o pomoc w Senacie – leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wciąż poza standardami europejskimi i rekomendacjami ekspertów